Convenanten her en der

De taakgroep Convenanten heeft op diverse plaatsen in Nederland een presentatie gegeven. Bij de vergadering op 27 februari kwamen diverse plaatsen aan de orde: de raden van Friesland, Noord-Holland, Flevoland, Emmen, Alkmaar, Groenlo.

De Taakgroep Convenanten bestaat uit vijf vrijwilligers : Jeanne van Hal, Leger des Heils, voorzitter, Jac van Oppen, R.K.K., Joke Heijblok, doopsgezind, Susien Lenselink, remonstrant en Jaap van der Linden, P.K.N., secretaris.

Op 22 maart 2012 werd met het overhandigen van Gebundelde krachten in de oecumene, themanummer van het Oecumenisch Bulletin het startsein gegeven voor de campagne Bundel de krachten in een convenant. Jeanne van Hal overhandigde het eerste exemplaar aan Henk van Hout, voorzitter van de Raad van Kerken.

Op 16 januari 2013 heeft de bisschop-referent voor oecumene, mgr. J. van den Hende een ontmoeting georganiseerd van  leden van de taakgroep met alle bisschoppelijk gedelegeerden voor oecumene uit de bisdommen, zijn beleidsmedewerker en vertegenwoordigers van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Helaas was de bisschop op het laatste moment zelf verhinderd, maar de ontmoeting vond plaats.  Na een presentatie over de convenanten volgde een boeiende discussie met waarderende woorden voor de introductie van convenanten in Nederland. De gedelegeerden nemen dit nieuwe oecumenische instrument mee naar hun bisdommen.

In Drenthe en Groningen zond de Raad van kerken een gezamenlijke aanbevelingsbrief  naar alle parochies en gemeenten.

Op 17 januari 2007 werd in de wijk Meerzicht in Zoetermeer het eerste convenant in Nederland tussen een gewone wijkparochie en een gewone wijkgemeente ondertekend. Op donderdag 17 januari 2013 werd het convenant voor de tweede maal vernieuwd voor weer een periode van drie jaar.

Pastoor Huub Flohr, ds. Charlotte Kremer-Elzinga, Jaap van den Berg, voorzitter van de wijkkerkenraad,  en Ron Vermeulen, voorzitter van het vicariaatsbestuur, genieten na van de ondertekening (foto 2).

Namens de taakgroep Convenanten gaf Jaap van der Linden een presentatie over de achtergrond van de convenanten.

Convenanten zijn in. Het is een flexibele lichte vorm van organisatie die past bij partners die met elkaar actief zijn en willen blijven.

In Delft werd op 25 november 2012 een spoorzone-convenant gesloten. De spoorlijn, die dwars door de stad loopt, gaat ondergronds. Gedurende de bouw, die veel verandering in de stad teweeg brengt, willen de kerken meedenken over de vernieuwing van de stad en de gevolgen daarvan voor de bewoners vanuit de nieuwe stad die God voor ogen heeft. Zij hebben zich verenigd in de spoorzonekerken en sloten op 25 november een convenant. In Delft gaat het om een tijdelijk convenant, zolang de bouw duurt.

De pragmatische inslag van het Delftse convenanten spreekt ons als taakgroep aan. Het gaat er niet om een nieuw vergadercircuit op te zetten. Veelmeer gaat het erom bestaande krachten te bundelen en de plaatselijke geloofsgemeenschappen, voor het eerst of opnieuw, zelf verantwoordelijk te maken voor behoud en groei van de plaatselijke oecumenische samenwerking.

Overal in het land zijn wij bereid om tekst en uitleg te geven van de winst die er met het sluiten van een convenant te boeken is. En van de wijze hoe een convenant nieuw elan los kan maken.