Kerstwens uit kleine kerk

Het is misschien wel de kleinste kerk van Nederland; of in ieder geval één van de kleinere: de hervormde gemeente in Blankenham. Op vierde adventszondag waren er tien mensen in de dienst, inclusief één koster, één ouderling van dienst, één diaken, één kerkrentmeester, één dominee, één of twee collectanten en twee gemeenteleden. De blijvers zetten door als betrof het een joodse minjan.

En net als op duizenden andere plaatsen in Nederland heeft de kleine gemeenschap zich voorbereid op de viering van het kerstfeest. De kinderen hebben een kerstspel ingestudeerd en om voldoende engelen en herders te hebben een paar kinderen geleend van een naburig dorp (Luttelgeest), waar ook een asielopvang is.

Wetend dat de kerken in Nederland inmiddels een minderheid zijn en dat het er op aan komt dat de mensen die de lofzang gaande houden, volop uiting blijven geven aan de bezieling die in ons is, wenst de Raad van Kerken u gezegende kerstdagen / zalig kerstmis en een gedragen 2013.  

We sluiten ons daarbij aan bij de woorden die in de dienst in Blankenham op de laatste adventszondag klonken als een zegen voor de gemeente, tekst ontleend aan de woorden van de engel aan Maria: ‘Dat de heilige Geest over je zij, dat de kracht van de Allerhoogste je als een schaduw bedekke en dat het kind Jezus aan betekenis winne in je leven’.

Foto;s:
Kinderen bereiden zich voor op hun rol in het kerstspel, boven een herder, onder een engel in wording