Informatiebank over religie

De Raad van Kerken heeft een digitale informatiebank gemaakt rond het thema ‘Wat geloven zij?’ De databank is in het leven geroepen, omdat er veel vragen binnenkomen vanuit bedrij-ven, instellingen en burgers naar kernthema’s uit de christelijke en islamitische traditie. De informatie is compact, in enkele minuten heeft men een overzicht over een thema als ‘bidden’, ‘vasten’ of ‘hulpverlening’.

De Raad van Kerken heeft eerder een brochurereeks gehad over hetzelfde thema. Vele dui-zenden exemplaren daarvan hebben hun weg gevonden naar mensen die voor hun werk of vanuit privé-interesse zich verder wilden verdiepen in een religieus thema. ‘De uitgave past bij een samenleving’, aldus een woordvoerder van de Raad, ‘waar elementaire religieuze in-formatie ontbreekt en mensen weinig tijd kunnen vrijmaken om een heel boek te lezen.’

De teksten zijn geschreven in een samenwerking van christenen en moslims. Daarmee is de informatie enerzijds zeer toegankelijk voor buitenstaanders; anderzijds wordt recht gedaan aan de betrouwbaarheid die alleen kan worden ingebracht door mensen die zichzelf verwant weten met een religie.

De benadering via een publieke databank past bij de inspanningen van de Raad van Kerken om religie toegankelijk uit te leggen voor een seculier publiek. De meerderheid van de Neder-landers kent geen religieuze binding en dat maakt het noodzakelijk om religieuze begrippen eenvoudig uit te leggen en plausibel te maken.

Voor het informatiedocument ‘Moslims en christenen – Wat geloven zij? : klik hier