Einde en nieuw begin

Herfst, november de laatste oogst wordt binnen gehaald. In de natuur  is het grote loslaten begonnen: kastanjes  en noten vallen als nieuw begin op de aarde. Loslaten om ruimte te geven aan nieuw leven . Tijd om stil te staan bij de gedachtenis aan overledenen. Met  lichtjes op een kerhof, kaarsen in een kerk, kruisjes en naambordjes die een speciale betekenis krijgen en met  symbolische schikkingen die in november passen bij de thema’s dankbaarheid en verbondenheid.

Op de website www.symbolischschikken.nl zijn veel  voorbeelden te vinden met seizoensmaterialen. De website, één van de groene websites vande Raad van Kerken, is vernieuwd en een voortzetting van de website www.liturgischbloemschikken.nl.

Zeg het met bloemen.. ook in deze tijd van stil worden rond het einde en de ruimte voor een nieuwe begin.

 

Tini Brugge