Argwaan over mediabeleid

De groep In Vrijheid Verbonden, waarin vijf religies in Nederland elkaar ontmoeten, heeft met reserves kennis genomen van de bezuinigingen die het nieuwe kabinet wil doorvoeren op de levensbeschouwelijke zendgemachtigden (in het jargon artikel 2.42 omroepen). Nadat er eerder al een bezuiniging van ettelijke miljoenen werd doorgevoerd is men voornemens nu ook het resterende bedrag van 14 miljoen te doen ophouden.

De levensbeschouwelijke omroepen worden zoals eerder besloten ondergebracht bij omroeporganisaties. Artikel 2.42 omroepen gaan ‘inwonen’ bij één van de landelijke omroepen; dat kan zijn bij onder meer KRO, VPRO en NTR.

IKON en HUMAN reageren optimistisch. ‘De levensbeschouwelijke publieke omroepen zijn blij dat het nieuwe kabinet heeft besloten dat zij ook in de toekomst deel blijven uitmaken van het omroepbestel’, bericht de IKON op de eigen website. Wel wordt onderkend dat de wijze waarop de financiering geregeld is, verandert als het aan het nieuwe kabinet ligt. De kleine publieke omroepen worden dan niet meer geoormerkt door de overheid gefinancierd.

De religies vragen zich af in hoeverre er garanties kunnen worden gegeven dat er enige ruimte blijft voor religieuze invulling van de programma’s. Als er geen budget is, zo vrezen zij, loopt ook de programmering risico’s. Zij adviseren afzonderlijke kerken en religies het punt op de agenda te houden en mogelijk dat huidige zendgemachtigden het thema verder zouden kunnen bespreken met het Commissariaat voor de Media.

De bisschoppenconferentie heeft in een persverklaring laten weten dat men zich zorgen maakt over de toekomstige financiering van de levensbeschouwelijke omroepen, waaronder die van de RKK. ‘Het regeerakkoord tussen VVD en PvdA laat over de toekomstige situatie rondom de kleine publieke, levensbeschouwelijke omroepen nog veel vragen onbeantwoord’, aldus het persbericht, ‘gunstig is dat zoals het er nu naar uitziet de uitzendlicenties gehandhaafd blijven. Veel onduidelijkheid is er echter over de toekomstige financiering van deze zogenaamde 2.42 omroepen’.

‘Nederland is altijd letterlijk en figuurlijk een veelstromenland geweest’, aldus mediabisschop  Frans Wiertz van Roermond, ‘Nederland was en hopelijk is nog steeds trots op het gegeven dat hier allerlei soorten minderheden aan het woord mogen en kunnen komen’. ‘Deze zendtijd voor allerlei minderheden is niet alleen goed voor de pluriformiteit van het medialandschap maar geeft ook een signaal aan de achterban: “Zij horen bij onze samenleving en mogen zich ook laten zien en horen. Zouden zij niet meer via de media aan het woord komen dan verliest Nederland meer dan alleen enkele uren zendtijd per stroming, maar levert het een vorm van tolerantie in die juist waard is gekoesterd te worden”, aldus Frans Wiertz.

De bespreking bij In Vrijheid Verbonden, waarin christenen, moslims, joden, hindoes en boeddhisten participeren, had eenzelfde teneur. Onderstreept werd het belang zichtbaar aanwezig te zijn als religies in het publieke domein.

Foto: bisschop Frans Wiertz