Impact social media

Of  je nu in Haren woont of in Caïro, je ontsnapt niet aan de rol van de sociale media. Deskundigen beweren dat facebook en twitter van invloed zijn geweest op de veranderingen in Egypte. En iedere Nederlander heeft kunnen zien hoe de koppeling van berichtgeving op facebook aan de televisie geleid heeft tot rellen in Haren.

De Raad van Kerken speelt in op deze ontwikkeling. In samenwerking met de Protestants Theologische Universiteit, die nieuw aan de Vrije Universiteit is gevestigd, Kerk in Actie en het Centrum voor Islamitische Theologie van de Vrije Universiteit wordt er een symposium georganiseerd onder de titel ‘Social media, conflict Transformation and religious leadership’. Zoals de titel al laat zien is de voertaal Engels. De bijeenkomst vindt plaats op 7 november van 10.00 uur tot 15.00 uur in het PthU movietheater van de Vrije Universiteit, Boelelaan 1150, eerste verdieping, Amsterdam.

Achter de deelnemende organisaties gaat het Indonesisch- Nederlands Consortium schuil voor christelijke en islamitische relaties. Tijdens de bijeenkomst reflecteren beleidsmakers, onderzoekers en religieuze leiders over de wereldwijde impact van sociale media op conflictsituaties en vredesvragen. Ze bediscussiëren mogelijke strategieën om religieuze conflicten te beheersen met behulp van sociale media en de rol van jonge mensen in conflicttransformatie.

Het vertrekpunt ligt bij drie casestudies, respectievelijk uit Nigeria, Indonesië en Nederland. Er worden verhalen uitgewisseld van verzoening, die als basis kunnen dienen voor nieuwe strategieën, bijvoorbeeld door het monitoren van conflicten in een vroeg stadium en het snel daarop reageren met vredelievende intenties.

 

Enkele leidende vragen zijn:

  • Wat was de rol van de sociale media in de verspreiding van het conflict?
  • Welke strategieën zijn aanwezig voor religieuze leiders om conflicten te hanteren?
  • Welke sociale media kunnen zij gebruiken en welke methoden zijn daarbij verder te ontwikkelen?

 

In het Consortium voor christelijke en islamitische relaties participeren de PthU (Amsterdam en Groningen), de Radboud Universiteit (Nijmegen), de VU (Amsterdam), Kerk in Actie en de Associatie van Christelijke Universiteiten in Indonesië Persertia (Yogyakarta).

 

Reserveringen om mee te doen via gmspeelman@pthu.nl (06 – 288 41 451)

Foto: Tijdens een bijeenkomst van het Centraal Comité van de Wereldraad gonst het van het gebruik van de sociale media