Religies op Prinsjesdag

“Moed is er nodig om te bouwen met vertrouwen. Het vergt aandacht, geduld en oefening. We nemen risico’s om te vertrouwen, dat maakt ons soms angstig. Maar die angst moeten we overwinnen en dat kunnen we door te oefenen, gewoon te doen.”

Zo luidde de bijdrage van het Humanistisch Verbond aan de interlevensbeschouwelijke bezinningsbijeenkomst op Prinsjesdag. De bijeenkomst in de Grote Kerk in Den Haag had als thema ‘Bouwen met vertrouwen’ en daar hebben alle levensbeschouwingen wel iets over te zeggen. Met muziek, een verhaal of een meditatie droegen de verschillende groepen iets bij.

Het Sanatan Dharm Platform las een verhaal voor uit de Boeddhistische literatuur, over dienstbaarheid en vertrouwen, waarin een bedelares hongerigen voedt.  Een gezamenlijke meditatie werd gedaan door de Boeddhistische Unie, het Verbond van Liberaal Religieuze Joden, de Brahma Kumaris Spirituele Academie en de Bahá-í-gemeenschap. De Stichting Islam en Dialoog gaf een toelichting op een Koranvers over vertrouwen en de Raad van Kerken las een evangelielezing, zong een lied en bad. Zo waren er allerlei verschillende bijdragen die hopelijk de aanwezigen hebben geïnspireerd om te bouwen met vertrouwen. “Daar waar je vertrouwen omzet in een krachtige positieve gedachte, daar is geen ruimte voor negativiteit”, aldus een deelnemer.

De ontmoeting in de Grote Kerk op Prinsjesdag wordt al enkele jaren gehouden. De Raad van Kerken neemt deel via pastoor Wietse van der Velde (oud-katholiek) uit Den Haag.

Foto’s: beelden van de viering, op de bovenste foto is bovenaan Wietse van der Velde nog net zichtbaar.