Pleidooi voor proporties

Vanuit de Raad van Kerken in Nederland is in een brief contact gezocht met de patriarch van de Russisch-Orthodoxe Kerk over de ontwikkelingen rond de groep Pussy Riot. De Raad geeft aan in de brief  met bezorgdheid kennis genomen te hebben van de uitkomst van het proces tegen de groep Pussy Riot.

 

De brief roept de leiding van de Russisch-Orthodoxe kerk er toe op om alles in het werk te stellen om de woorden van vergeving en genade naar de praktijk toe te vertalen. ‘Met instemming hebben wij er intussen kennis van genomen dat de leiding van de Russisch-Orthodoxe Kerk heeft uitgesproken dat zij de veroordeelde leden van Pussy Riot vergeeft en dat zij bij de betreffende instanties heeft aangedrongen op clementie en genade’, aldus de brief. ‘Bij vergeving past gesprek en openheid, niet een strafkamp en opsluiting’.

 

Hoewel het hier primair gaat om een Russische kwestie, zegt het schrijven, dat de kerken in Nederland zich sterk betrokken voelen bij de thematiek. ‘Vragen rond de verhouding van kerk en staat en, algemener, rond de plaats van religie in het publieke domein zijn bij ons in discussie. Een overheid die op vloeken in de kerk antwoordt met opsluiting in een strafkamp, past slecht in het beeld dat wij hebben van de gewenste verhoudingen in een moderne samenleving. Wij hopen dat u die visie deelt’.

 

Het epistel sluit af met: ‘Wij zouden het prettig vinden om over verdere initiatieven en overwegingen van uw kerk in dezen te worden geïnformeerd’.

 

Een afschrift van de brief is gegaan naar de Russische ambassade, bisschop Athenagoras van Sinope (verantwoordelijk voor de Benelux) en de Vereniging van Orthodoxen (lid van de Raad van Kerken). De aanzet voor de brief is gekomen vanuit de Remonstrantse Broederschap, die om een positiebepaling hadden gevraagd. Heleen Zorgdrager, werkzaam voor Kerkinactie als docente in de Oekraïne, had al eerder gewezen op een actie ter ondersteuning van de groep. Bij het bureau van de Raad kwamen tenslotte ook vragen van individuele kerkleden binnen die om duidelijkheid vroegen.