Petitie steunt Pussy Riot

Hoe lichtgeraakt moet je reageren als christenen wanneer creatieve geesten vormen van de kerk gebruiken om hun eigen boodschap te onderstrepen? De discussie wordt steeds vaker gevoerd, nadat verschillende moslims wereldwijd laten zien dat ze oneerbare benaderingen niet op prijs stellen. Ook christenen reageren steeds eerder, wanneer hun overtuiging au serieus genomen wordt.

 

Vanuit dat gegeven moet je als televisiekijker of krantenlezer extra nadenken als je de behandeling ziet van de musici die onder de naam Pussy Riot bekend zijn. Ze namen zoiets als een clip op van 1 minuut in de Christus de Verlosser Kathedraal in Moskou. De Poetin-getrouwen grepen de beelden aan om de vrouwen te laten aanklagen. Er is een celstraf tegen de drie vrouwen geëist van drie jaar onder het mom dat ze te weinig respect opbrengen voor het christelijk geloof. Anderen zeggen, dat de kerk alleen als alibi gebruikt wordt om de steeds meer emanciperende middenklasse te waarschuwen een niet al te onafhankelijke koers te varen. Pussy Riot zou dan niet worden veroordeeld om godsdienstige redenen, maar om politieke redenen.

 

Christenen sluiten zich aan bij de critici, die Pussy Riot als slachtoffer zien van een al te recalcitrant optredend Poetin-regime. Vanuit het belang van de mensenrechten hebben ze een petitie opgezet die ze adresseren aan de Wereldraad, waarin ze om support vragen voor de drie jonge vrouwen. De theologe Heleen Zorgdrager stuurde het bureau van de Raad informatie over het initiatief en ze maakt melding van de petitie op haar weblog. Theologe Heleen Zorgdrager kent de situatie in Oost-Europa goed; ze is sinds augustus 2005 aangesteld als docente aan de Grieks-Katholieke Universiteit in de Oekraïense stad Lviv. Jaarlijks woont en werkt zij drie maanden (zes weken in het voorjaar en zes weken in het najaar) in Lviv. Ze doceert protestantse kerkgeschiedenis en theologie aan de theologische faculteit en werkt mee aan het oecumenisch Instituut, dat in 2005 is opgericht. Kerken in de Oekraïne zijn onderling verwikkeld in veel strijd en ruzie. Het oecumenisch Instituut wil een vreedzaam gesprek bevorderen tussen de kerken in Oekraïne en daarbuiten. Daarnaast werkt Heleen Zorgdrager als universitair docent Dogmatiek en Genderstudies bij de PTHU in Nederland. Heleen wijst in haar weblog op de actie gericht op de Wereldraad.

 

Christenen vragen de Wereldraad in een petitie hun stem te laten horen en een petitie te tekenen voor steun aan de vrouwen van Pussy Riot. Voor het steunen van de actie, klik hier:

petitie aan Wereldraad van Kerken
 

De volgende tekst geeft uitleg bij het geheel:

 

Moskou, 7 augustus. De eis van de openbare aanklager is drie jaar celstraf voor de vrouwen van de punkband Pussy Riot. Op 21 februari jl. werden ze gearresteerd na een korte performance in de Christus de Verlosser kathedraal in Moskou. Het optreden duurde nog geen minuut. Later is de video gemonteerd, de muziek eronder gezet en op Youtube geplaatst.

De vrouwen maken deel uit van een groep kunstenaars die vaker spontane ‘flash performances’ doet. Zelf zeggen ze dat hun acties politiek gemotiveerd zijn. In de kathedraal hebben ze een punk rock gebed gezongen. Het is gebaseerd op het Ave Maria van Rachmaninov. Ze roepen in de stijl van voorbeden (‘moleben’) de Maagd Maria aan om ‘ons te verlossen van Putin.’ Dit ‘hoofd van de KGB gooit mensen in de gevangenis die het aandurven zijn heiligheid aan te tasten.’ De hoogste kerkleider, patriarch Kyrill, ‘gelooft in Putin maar hij zou beter kunnen geloven in God.’ ‘O Maagd, Moeder van God, zet Putin aan de kant!’

De complete tekst van het gebed vind u hieronder (in Engelse vertaling). 

 

De Orthodoxe kerkleiding heeft furieus gereageerd. Aartspriester Vsevolod Chaplin, officieel woordvoerder van de Russisch Orthodoxe kerk, zei dat hij in een rechtstreekse openbaring gehoord heeft dat God Pussy Riot niet zou vergeven voor wat ze hebben gedaan. Andere kerkleiders noemden het optreden van de drie vrouwen ‘het werk van de duivel’. In tegenspraak tot christelijke barmhartigheid en mededogen staat de Russisch Orthodoxe kerk erop dat de vrouwen streng gestraft worden, en de overheid voert die taak met de grootste ijver uit, gebruikmakend van het hele arsenaal aan strafwetgeving dat Rusland inmiddels rijk is. 

 

Langs kerkelijke weg kunnen we onze stem laten horen. U kunt in een petitie de Wereldraad van Kerken, waar de Russisch Orthodoxe kerk lid van is, oproepen zich uit te spreken over deze zaak en het op te nemen voor de Pussy Riots. De initiatiefnemers van de petitie zijn christelijke mensenrechtenactivisten uit Rusland, onder hen ook priesters. Zij hebben een website gelanceerd: Action for Faith and Freedom: Christians in Support of Pussy Riot.

 

 

Tekst van het gebed:

PUNKMOLEBEN – VIRGIN MARY PUT PUTIN AWAY

 (chorus)

O Virgin Mother of God, put Putin away
?ut Putin away,put Putin away
(end chorus)

Black robe, golden epaulettes
All parishioners crawl to bow
The phantom of liberty is in heaven
Gay-pride sent to Siberia in chains

The head of the KGB, their chief saint,
Leads protesters to prison under escort
In order not to offend His Holiness
Women must give birth and love

Shit, shit, the Lord’s shit!
Shit, shit, the Lord’s shit!

(chorus)
O Virgin Mother of God, become a feminist
Become a feminist, become a feminist
(end chorus)

 

TheChurch’s praise of rotten dictators
The cross-bearer procession of black limousines
A teacher-preacher will meet you at school
Go to class – bring him money!

 

Patriarch Gundyaev believes in Putin
Bitch, better believe in God instead
The belt of the Virgin can’t replace mass-meetings
Mary, Mother of God, is with us in protest!

 

(Chorus)
O Virgin Mother of God, put Putin away
?ut Putin away,put Putin away
(end chorus)

 

 Foto’s:
Leden van Pussy Riot
Heleen Zorgdrager