Brussel boven Den Haag

Bezoekers van deze website vinden het belangrijk om meer aandacht aan de Brusselse politiek te besteden.Op de vraag ‘moeten Nederlandse kerken de energie verplaatsen van Den Haag naar Brussel?’ antwoordde 29,1 procent bevestigend. ‘Ja, want Brussel is steeds belangrijker’, zeiden zij. Een iets kleiner aantal, 25 procent precies, reageerde met ‘Nee, want Den Haag blijft cruciaal’. 

Het is opvallend dat 45,8 procent in het geheel niet voor kerkelijke interesse voor politiek voelde. Zij antwoordden: ‘Kerken moeten zich niet met politiek inlaten’. In totaal reageerden er 96 mensen.

De uitslag laat een kleine aardverschuiving zien, als je het vergelijkt met antwoorden die vermoedelijk dertig jaar geleden gegeven zouden zijn, zo de vraag gesteld zou wezen. De kerkelijke betrokkenheid bij de politiek was toen vanzelfsprekender. Het is bijvoorbeeld bekend van de Nederlandse Hervormde Kerk dat ze uit belangstelling voor en belang bij de politiek altijd haar hoofdkantoor in de buurt van Den Haag heeft willen hebben; eerst aan de Carnegielaan in de Hofstad zelf en later in het kantorencomplex in Leidschendam. Het was vanuit dit gezichtspunt een heel offer dat men als kerk in het Samen op Weg-proces destijds het kantoor verplaatst heeft naar de Joseph Haydnlaan in Utrecht.

Al even opvallend is de score die Brussel boven Den Haag plaatst. Zoals bekend is het thema van Europa een sleutelonderwerp in de komende verkiezingen. Steeds meer besluiten worden in Brussel genomen. De meerderheid van de mensen die kerk en politiek positief met elkaar verbindt, vindt dat je daar consequenties uit moet trekken voor je eigen agenda: dus meer moeite doen als kerken om contact te onderhouden met de Europese politici en wellicht onvermijdelijk iets minder met de Haagse mensen.

De nieuwe poll sluit aan bij de krantenpagina’s van de zomer. Het gaat overal over sport. Het Europees voetbalkampioenschap is net geweest. Wimbledon en de Tour de France zijn bezig. En straks komen de Olympische Spelen. Een vraag die je vanuit de ethiek kan stellen betreft de salarissen. Liggen de salarissen door de bank genomen op een goed niveau? Of moet je zeggen, dat het wat de toppers betreft wel iets minder kan? Of moet je nog verder gaan en zeggen dat sport toch vooral bedoeld is als een spelletje. Het Olympisch ideaal is toch, dat meedoen belangrijker is dan een medaille halen? U mag het zeggen in de nieuwe poll.

Foto: Het Atomium, beeldmerk van de stad Brussel