Wereldmilieudag

UNEP, het milieuprogramma van de Verenigde Naties heeft 5 juni ingesteld als wereldmilieudag. Het  is wellicht een goede moment om stilte staan  bij de zorg om de aarde, de schepping en haar toekomst. Voorafgaand aan de wereldmilieudag organiseert Kerk in Actie een nieuwe website. Vanaf 1 juni is www.groenkerken.nl online.

Naast de nieuwe website zijn er diverse andere websites die al langer voor handen zijn. Op de website www.kerkenmilieu.nl leest u regelmatig groene initiatieven die vanuit Islam, het Jodendom en andere levensbeschouwingen genomen worden. Ook binnen het nieuwe beleidsplan van de Raad van Kerken (2012-2016) is er aandacht om rond de zorgen voor een duurzame, gezonde toekomst van de aarde en al haar bewoners,  ‘hart, hoofd en handen’ bij elkaar te brengen.

De werkgroep Ecologische Duurzaamheid van de Raad zoekt de bezinning met name  rond ‘voedsel  en water’. Het project Groene spiritualiteit zoekt betrokken mensen  in kerken en parochies op om te luisteren naar hun motivatie om te werken aan een  duurzamer energievoorziening, een kerktuin te veranderen tot ‘klimaattuin’  met plukbloemen of een gastvrije natuurtuin, of  te kiezen voor fair-trade producten en seizoensvriendelijke bloemen. De groene websites van de Raad van Kerken  bieden allerlei snuffelmateriaal met voorbeelden.

Zorg voor de aarde! Maak uw kerk groen. Kerk in Actie lanceert daarom 1 juni de website www.groenekerken.nl/
Geef uw voorbeelden, ideeën, wensen en suggesties aan ons door!

Tini Brugge Groene websites Raad van Kerken
www.kerkenmilieu.nl
www.scheppingvieren.nl
www.sameneerlijketen.nl
www.liturgischbloemschikklen.nl
www.kerktuinen.nl
www.kloostertuinen.nl