Ozewiezewoze

‘Wist u dat het kinderliedje Ozewiezewoze eigenlijk een doopliedje is?’ Eén van de circa zeventig mensen die de ondertekening van de dooperkenning en de acte van toenadering bijwonen in Heiloo op derde pinksterdag, kwam met de vraag. ‘Wat betekent het dan?’ vroegen we, en hij kwam met onderstaande tekst die teruggaat op een Creools Portugees liedje en fonetisch is aangepast bij het Nederlands.

Ozewiezewoze
wiese walla kristalla
Kristoze
wiezewoze
wieze walla wies wies.

Vertaald betekent het zo veel als:
Vandaag is het kind gelukkig.
Is het kind gered
Gedoopt is het.
Dit kind is gelukkig
Dit kind, kinderen, kinderen.

De plechtigheid in Heiloo op 29 mei begint om14.00 uur met een ontvangst in het klooster. Om14.30 uur volgt de opening door prof. dr. Marius van Leeuwen. Prof. dr. Leo Koffeman houdt een verhaal, waarvan de tekst later op deze site zal komen. Anneke van Wijngaarden en zuster Scholastica geven een doopgetuigenis. Marius van Leeuwen gaat daarna voor in het kwartier waarin de doopgedachtenis een plek krijgt. Daarin wordt over het kinderliedje niet gezongen; het is een liedje wat natuurlijk ook maar bij een deel van de kerken naadloos aansluit, namelijk daar waar men de kinderdoop kent. Er staan wel enkele gezongen teksten op de liturgie. Eerst zingen de mensen het ‘Kom, Schepper, Geest, daal tot ons neer, na een symboliek met water en vuur volgt een gezamenlijk gezongen Geloofsbelijdenis.

De plechtigtigheid wordt afgesloten met de ondertekening van twee teksten. De teksten worden ondertekend door:
Rev. J.R. Albers, namens de Anglicaanse Kerk in Nederland;
Ds. E. van den Berg, namens de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland;
Ds. Ch. Reichel, namens de Evangelische Broedergemeente in Nederland;
Pdt. O. Matulessy, namens de Molukse Evangelische Kerk;
Mgr. Dr. J.A.O.L. Vercammen, namens de Oud-Katholieke Kerk van Nederland;
Ds. P. Verhoeff, namens de Protestantse Kerk in Nederland;
Prof. dr. Th.M. van Leeuwen, namens de Remonstrantse Broederschap;
Mgr. J.G.M. van Burgsteden s.s.s., namens de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland;
Fr. B.S. Dogan, namens de Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland.

De verklaring van toenadering wordt daarnaast ook getekend door:
Ds. R. Yetsenga, namens de Algemene Doopsgezinde Sociëteit;
Br. M.H. Jonker, namens de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten.

Na afloop krijgen de bezoekers een uitgave mee van het Oecumenisch Themanummer waarin de verklaringen zijn opgenomen en getuigenissen van mensen zijn opgenomen. Het is de eerste uitgave met een QR-code, waarachter een Engelse toelichting staat.


Foto’s:

Orde van dienst  bij het onderdeel Doopgedachtenis in Heiloo
Officiële verklaring over de doop nog te tekenen in Heiloo