Gelderse raden genodigd

Het aantal aanmeldingen voor de regionale bijeenkomst van Raden van Kerken in Gelderland maandag 14 mei is nog beperkt. Er kunnen nog wel wat vertegenwoordigers bij. Vandaar de uitnodiging aan mensen in de provincie Gelderland om te zien of er nog iemand kan deelnemen aan de bijeenkomst. Op dit moment hebben zich vier raden opgegeven met verschillende vertegenwoordigers, maar er kunnen er nog wel een paar meer bij.

De regionale bijeenkomst wordt in beginsel jaarlijks gehouden. De Gelderse ontmoeting vindt plaats van acht uur ’s avonds tot circa tien uur in de Bevrijdingskerk (Van Schelvenweg 2) te Wageningen (hoek Ritzema Bosweg).

De agenda ziet er als volgt uit:

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA

    Door Gemma Toussaint.

2. VERSLAG VAN16 MEI 2011

Het verslag is ter kennisneming meegestuurd met de uitnodiging. Het wordt ter vergadering niet uitvoerig besproken. Er is enkel gelegenheid vragen te stellen naar aanleiding van het verslag.

3. KENNISMAKINGSRONDE

Korte kennismakingsronde waarin iedereen vertelt wie hij/zij is en welke Raad ven Kerken hij/zij vertegenwoordigt.

4. VISIEDOCUMENT PKN ‘DE HARTSLAG VAN HET LEVEN’

     a. Rondje waarin iedereen zijn/haar algemene indruk van het document        verwoordt.

     b. Inhoudelijke discussie over de thema’s  ‘De samenleving’ en  ‘Kerk met     anderen’. In het document zijn dit thema drie en vier. Het is raadzaam   deze hoofdstukken van te voren te lezen. Doel van de discussie is hoe    deze thema’s in de verschillende kerken leven.

5. COMPASSIE

     a. Charter of Compassion van Karen Armstrong

          In hoeverre is dit document bekend en wat wordt er in de verschillende    kerken mee gedaan ?                                         

      b. Arnhem, City of Compassion

          Informatie over dit project door Liesbeth Dessens met aansluitend           inhoudelijke gedachtewisseling hierover.

 

6. RONDVRAAG

 

7. SLUITING

 

Mensen kunnen zich spontaan melden. Nog liever hebben we even een mailtje naar rvk@raadvankerken.nl. Dan kunnen we een goede inschatting voor de catering maken.