125 jaar tegen Old Nick

Het Leger des Heils in Nederland bestaat 125 jaar en dat wordt in het weekend van 12 mei uitbundig gevierd. Het is nu bijna ondenkbaar, maar aanvankelijk was er de nodige tegenstand. Er was getier in de Pijp, toen daar in 1887 op 8 mei de eerste evangelisatiebijeenkomst werd gehouden. Govaars begeleidde de zang met een viool, maar kon het rumoer aanvankelijk niet overstemmen. Toch krijgt het Leger voet aan de grond in Nederland. Twee jaar na de stichting zijn er al 31 korpsen in Nederland met 70 officieren.

Een deel van de geschiedenis is opgenomen in een canon die het Leger presenteert naar aanleiding van de 125 jaar die het Leger in Nederland is. Daarin komen diverse hoogtepunten naar voren. Je kan ook geschiedenisboeken raadplegen om er meer van te weten te komen. Otto de Jong zet het begin van het Leger des Heils wel heel bescheiden neer in zijn Nederlandse Kerkgeschiedenis, als hij schrijft: ‘Niet als geloofsgemeenschap naast de kerken, maar als evangelisatiebeweging werkte het ‘leger des heils’ sinds1887 in Nederland. Aanvankelijk wekten lied, getuigenis, kleding en zondaarsbank de lachlust, maar het onbaatzuchtige werk voor verschoppelingen, dat meer waagde dan enige protestantse kerk, en de eenvoudige straatprediking deden de stemming omslaan’.

P.A. de Rover is in zijn beschrijving van ‘De strijdende kerk’ uitbundiger: ‘William Booth, de man die maar één hartstocht kende: de oorlog te voeren tegen Old Nick (de duivel) en zijn rijk; de man, voor wie leven niets anders was dan wandelen in harmonie met God’.

In de oorlog wordt het Leger verboden, omdat het een van oorsprong Engelse organisatie is en men banden suggereert met de Joodse gemeenschap. De officieren mogen geen uniform meer dragen en er mogen geen openbare bijeenkomsten zijn. Na de oorlog herstelt het Leger het werk.

Het Leger des Heils is in Nederland een enthousiast en betrouwbaar partner in de oecumene. Dat element zal ongetwijfeld ook een plek krijgen bij het jubileumweekend van 12 mei. Je ziet het zelfs al een beetje in de aangekondigde thema’s, zoals de besloten bijeenkomst op vrijdagavond ‘Together we’re one’. Een keur van gasten treedt zaterdag aan, die begint met een jubileum dankdienst in de Gashouder in Amsterdam.  Daar zal ook de huidige internationale leider van het Leger aanwezig zijn, generaal Linda Bond.

Wie meer wil weten van het uitvoerige programma kan terecht op de website www.125-jaar.nl.