Bundel de krachten

Op donderdag 22 maart lanceert de Raad van Kerken in Nederland een nieuwe campagne: Bundel de krachten in een convenant”

Plaatselijke geloofsgemeenschappen worden uitgenodigd om convenanten te sluiten met elkaar. Een convenant legt de oecumene van het verleden als verworvenheid vast, viert de oecumene van het heden en maakt verdere afspraken voor de toekomst.

Het hanteren van een convenant is in de oecumene in Nederland nieuw; in Engeland is het al jaren een veel gebruikt instrument om de locale samenwerking vorm te geven.

Bij de start van de campagne zal  op donderdag 22 maart 2012 in een bijeenkomst in de Johanneskerk in Amersfoort dr. Erik Borgman spreken over het thema: Van samenwerken tot samen oogsten: Oecumenische convenanten als hulp hij het opbouwen van de plaatselijke kerk. Kerkleiders zullen daarna kort reageren.

Daarna wordt aflevering 41 in de serie Bezinning gepresenteerd: “Gebundelde krachten in de oecumene”. Daarin staat het sluiten van convenanten op een praktische manier zo beschreven dat elke locale geloofsgemeenschap, die de locale oecumene een warm hart toedraagt er zo mee kan beginnen.

Bijeenkomst op 22 maart van 14.30 tot 16.30 uur in de Johanneskerk, Westsingel 30  Amersfoort. route zie: www.Johanneskerk.nl. Toegang is gratis. Opgave bij de Raad van kerken in Amersfoort 033 4633844 of rvk@raadvankerken.nl.