Dankgebed voor Vermeer

Als u zelf dank zou mogen zeggen voor wat u in Nederland tegenkomt, welke onderdelen zou u kiezen? U kunt uw mening vergelijken met de gebedskalender van de Wereldraad van Kerken. Daarop wordt deze week plaats ingeruimd voor België, Luxemburg en Nederland. Misschien vindt u als bezoeker van deze site het aardig om te weten hoe men vanuit het oecumenische orgaan naar Nederland en naar de andere Benelux-landen kijkt.

De opstellers doen de suggestie om dank te zeggen voor:
*  De Protestantse Kerk in Nederland. ‘Dat het voort mag gaan te dienen als een getuige van de zichtbare eenheid van de kerk’.
* Christenen die een sterk getuigenis geven voor rechtvaardigheid en vrede in onze wereld.
* Van Gogh, Rembrandt, Brueghel, Vermeer en al die anderen, ‘die met hun kunst ons op een nieuwe manier hebben laten kijken’.

De opstellers doen ook voorbede, namelijk voor:
* Tolerantie en wederzijds respect tussen Vlamingen en Walen in België.
* Drugsgebruikers en drugshandelaren, ‘dat ze rust en kracht mogen vinden in God in plaats van te volharden in het misbruik’.
* De vitaliteit van de kerk, ‘om opnieuw hen aan te trekken die hun belangstelling voor het geloof hebben verloren’.
* Honderden asielzoekers bij de grenzen, die teruggestuurd worden naar waar ze vandaan komen zonder uitzondering, en die vervoerd worden zonder enige hoop op een betere toekomst.
* Een gezonde en open discussie tussen hen die geloven en hen die niet geloven, tussen hen die in de landen zijn geboren en hen die er later zijn gekomen, zodat mensen er niet toe verleid worden om raciale vooroordelen te ontwikkelen.
* Mensen om de identiteit van anderen te respecteren.
* Buren om in vrede te leven met elkaar en de ander om de ander met respect te behandelen in plaats van achterdocht.
* Jonge mensen die geen baan kunnen vinden na het afronden van hun opleiding.

De tekst sluit af met een voorbeeldgebed van Erasmus van Rotterdam.

Here Jezus Christus,
U bent de zon die altijd opgaat en nooit ondergaat.
U bent de bron van ieder leven, scheppend en onderhoudend ieder levend wezen.
U bent de bron van alle voedsel, materieel en spiritueel, ons voedend naar lichaam en ziel.
U bent het licht dat de wolken van fouten en twijfel verdrijft,
en me ieder uur van de dag voorgaat,
mijn gedachten en mijn daden leidt.
Dat ik mag wandelen in Uw licht,
gevoed mag worden door Uw voedsel,
onderhouden mag worden door Uw genade,
verwarmd mag worden door Uw liefde.