Ruimte voor pastores

Pastores moeten toegang hebben tot vreemdelingen die in detentie zitten. Het lijdt geen twijfel of de bezoekers van deze site zijn het daarover eens. Liefst 71,9 procent antwoordde op de in de poll gestelde vraag dat pastores bij veroordeelden moeten kunnen komen uit pastorale overwegingen. Daarmee kiezen de bezoekers van deze site voor een constructie die niet altijd vanzelfsprekend is bij de Nederlandse justitie.

Bijna een kwart (22,8 procent) was van mening dat pastores bij vreemdelingen in detentie moeten kunnen komen, mits er duidelijke regels zijn. En slechts 5,2 procent gaf aan dat zo’n contact ongewenst is, omdat het slechts verwachtingen oproept bij vreemdelingen. In totaal hebben 57 mensen de poll ingevuld.

De nieuwe poll gaat over de slavernij. Het is in 2013 precies honderdvijftig jaar geleden dat Nederland de slavernij afschafte en dat slaven in onder meer Suriname officieel vrij werden. Hoewel vrij…. de plantagewerkers moesten nog tien jaar doorwerken als arbeider om de overgang vloeiend te laten verlopen. Nederland schafte weliswaar de slavernij af, maar was daarmee laat in vergelijking tot bijvoorbeeld Engeland.

Vraag is of die afschaffing in 2012 en 2013 door de kerken moet worden aangegrepen om te herdenken. De bezoekers kunnen kiezen tussen een ‘ja, om het verleden recht te doen’, een ‘nee, omdat het zo lang geleden is’, een ‘eventueel als er een actuele toepassing te maken is’. U mag het weer zeggen.