Vrouwen van ’t 1ste uur

‘Aanvankelijk waren we vooral met de zakelijke kant van de liturgie bezig, maar in de loop der jaren mocht de eigen ervaring meespreken en kwam de spirituele kant meer tot zijn recht’. Zowel Anneke van Wijngaarden als zuster Scholastica hebben woensdag 23 november afscheid genomen van de projectgroep Vieren van de Raad van Kerken.

Beiden vrouwen zijn lid vanaf het begin (2000) van wat toen nog beraadgroep heette. Zuster Scholastica, lid van de kloostergemeenschap Koningsoord bij Arnhem, vertelde hoe ze het karakter van de gesprekken heeft zien veranderen. Er kwam gaandeweg meer ruimte voor de beleving van de liturgie en dat heeft de kwaliteit van de gesprekken verbeterd.

Anneke van Wijngaarden, lid van de PKN-gemeente Rottterdam Open Hof, heeft net als zuster Scholastica meegeholpen in alle activiteiten die omgaan bij de projectgroep Vieren. De variatie liep van de samenstelling van het leesrooster, het voorbereiden van het materiaal voor de week van gebed (Anneke maakte en blijft ook in de toekomst onder meer het kindermateriaal maken) tot adviezen aan de Raad over mogelijkheden in de liturgie. Doordat verschillende kerkelijke tradities bij elkaar komen is het lidmaatschap van de projectgroep voor veel leden verrijkend.

De projectgroep Vieren is in deze periode onder meer bezig met het benoemen van specifieke aandachtspunten voor de liturgie als het gaat om de leeftijdsgroep 18-30 jaar. De groep zorgt tijdens de Oecumenelezing 2012 een korte introductie op enkele liederen uit het nieuwe liedboek van PKN, doopsgezinden en remonstranten; liederen die daarna ook in de sluiting een rol spelen. En de projectgroep heeft eerste vingeroefeningen gedaan in het bespreken van de gevoelens rond het sacrament van eucharistie en avondmaal.

Foto:
Gert Landman overhandigt een afscheidskaars aan zuster Scholastica en Anneke van Wijngaarden