Ecologische duurzaamheid

De werkgroep ‘ecologische duurzaamheid’ van de Raad van Kerken is voor het eerst bij elkaar gekomen op 30 september. Voorzitter Jan Jorrit Hasselaar memoreerde het bijzondere karakter van de datum;  de maand september is voor de orthodoxie het feest van de schepping; de datum valt vlak bij Rosh Hosjannah van de Joden, waarop ook de schepping gedacht wordt. Misschien ontbreekt de schepping nog wat in de protestantse kalender, overweegde de voorzitter, maar een theoloog als Arnold van Ruler stond er zeker voor open. Volgens hem zou er in zijn traditie ook een feest moeten zijn, ‘dat we vieren, dat de wereld er is en dat we er zelf zijn’. En in Constantinopel heet de bisschop al sinds de jaren tachtig ‘de groene paus’.

Naast Jan Jorrit Hasselaar (33 jaar) waren aanwezig Jan Huijgen (54 jaar), Ivar Wisseling (34 jaar) en Arnaud van Dijk (29 jaar). Een jonge groep vanuit zeer verschillende disciplines, variërend van een docent aan een hogere agrarische school, een eco-agrariër, een LTO-bestuurder en een KPMG-er.

Er volgde een eerste gedachtebepaling, waarbij onder meer als mogelijk verder op te pakken thema werd genoemd: het voedsel. Daarbij gaat het om de spanningsboog qua productie tussen enerzijds de globale afzetmarkt en anderzijds de regionale focus; oftewel het industriegewijs produceren en het meer ambachtelijk gericht zijn. Het is de kunst, zo werd gezegd, een evenwichtige koers daartussen te vinden, waarbij mensen – ook consumenten – zich hernieuwd bewust zijn van hun bronnen en waar anderzijds gezocht wordt naar innovatie tussen de genoemde Scylla en Charibdes. Diverse namen kwamen op tafel van denkers die op een heldere manier een licht kunnen werpen op het thema van voedsel, zoals A.J. Herschel en S. Bulgakov.

Foto’s:
Ivar Wisseling
Arnaud van Dijk
Jan Huijgen