Vagevuur scheidt kerken

Als er ergens een plaats in Nederland is waar de scheiding tussen twee kerken tot in de details als zonde is benoemd, is het in Maastricht. De rooms-katholieke St. Servaasbasiliek en de protestantse St. Janskerk staan er naast elkaar, slechts gescheiden door een smalle straat. En die straat draagt de mooie naam Vagevuur. Het vagevuur houdt de ene van de andere kerk gescheiden.

Het zal wel met humor begonnen zijn, vertelt Den Dulk die als kerkvoogd de kerk in Maastricht heeft gediend. Hij was destijds in functie toen besloten werd de toren van de St. Janskerk een opvallend rode kleur te geven. ‘Dat sloot aan bij de kleur die het oorspronkelijk heeft gehad’, vertelt Den Dulk. Mensen maakten er grapjes over. ‘Liever rood dan rooms’, zeiden ze.

Op Wikipedia spreekt men van een unieke kerkentweeling. Dat is dan van de bouwkundige kant bekeken. Je kan er ook geestelijk over spreken. En dan valt de afstemming op, die er is, ondanks het feit dat de ene kerk behoorlijk meer zielen telt dan de andere. Afstemming dus. Bijvoorbeeld tijdens de recent gehouden omgang, participeerden zowel rooms-katholieken als protestanten.

Nog even iets meer over die omgang. Ieder jaar wordt de feestdag van de patroonheilige van de stad, Sint Servatius, herdacht met een processie. Deze gaat vanaf de grafkerk van Servatius de Servaasbasiliek naar de Sint Servatiusbron in het Jekerdal. Parochianen lopen  met beelden en relieken door de stad. Alleen de beroemde noodkist met het gebeente ven Sint Servaas blijft in de crypte achter. Die gaat slechts eens per zeven jaar in processie mee de straat op tijdens de Heiligdomsvaart. Dat was dit jaar het geval; in de periode van 30 juni tot 10 juli.

De activiteiten van de zogenaamde Maastrichtse Heiligdomvaart hadden een oecumenische component. Als thema was gekozen voor ‘Het Licht tegemoet’. Er was een speciale werkgroep gevormd ‘Oecumene van de Heiligdomvaart’, waarin ook leden van de St.Jan participeerden. Er was een lezing, een oecumenische viering, een vesper, een middagpauzedienst en er werden gebeden uitgesproken bij de noodkist. Op de laatste zaterdag van de Heiligdomsvaart was er een kerkenpad langs diverse kerken en kerkgenootschappen.