Groei Oikocredit

Oikocredit Nederland meldt over 2010 inNederland een herstel in de bestedingen ten opzichte van de jaren ervoor. Er is groei waar te nemen, die echter de budgetten nog niet op het niveau heeft gebracht van voor de crisis. Het fondsvermogen groeide netto met elf procent tot 72,5 miljoen euro.

Dat meldt Oikocredit in een jaarverslag over 2010. De bruto-instroom als gevolg van aankoop van participaties bedroef 10,0 miljoen euro en was daarmee 18,4 procent hoger dan de instroom in 2009. De terugkoop van participaties bedroeg 2,3 miljoen euro. 0,6 miljoen euro werd door participanten omgezet in schenkingen. De nettogroei kwam daardoor uit op 7,1 miljoen euro.

De winst- en verliesrekening van het Oikocredit Nederland Fonds werd met een positief resultaat van 58.000 euro afgesloten. Het interim-dividend kon op het gebruikelijke niveau van 3,10 euro (1,55 procent) worden gehandhaafd.

Siepie de Jong, voorzitter van Oikocredit Nederland, herinnert in het voorwoord aan het 35-jarig bestaan van de organisatie in 2010. De financiële ontwikkelingscoöperatie maakt zich sterk voor het recht van mensen om een menswaardig bestaan op te bouwen.

Oikocredit heeft in de achterliggende periode veel moeite gedaan om kerken en gemeenten op het grondvlak met concrete programma’s te bereiken. Het jaarbericht maakt de respons inzichtelijk. In 2010 zijn meer dan honderd kerken plaatselijk aan de slag gegaan met de campagne ‘Geloven in het kleine’.