Officiële opening Kingston

De Internationale Oecumenische Vredesconferentie is woensdag 18 mei officieel geopend in Kingston, Jamaica. Canon dr. Paul Oestreicher was aangekondigd als centrale spreker voor de vele theologen, de premier van Jamaica en de meer dan 1000 gasten uit ruim 100 landen.

Oestricher vroeg de deelnemers zich sterk te blijven maken voor de vrede. ‘Onder het teken van het kruis hebben christelijke naties andere naties veroverd’, zei hij. ‘In kruistochten zijn kinderen van de islam geofferd. We zijn dat niet vergeten. Wij, net als onze broeders en zusters van de islam, zagen daarbij de strijders die omkwamen in de oorlog als verzekerd van een plaats in de hemel’.

Oestreicher erkende de complexiteit van de politieke situaties. ‘Veel naasten zien de oorlog als eervol en vaak nodig op het moment dat de strijd is losgebarsten’. Kees Nieuwerth, de delegatieleider, noemde desgevraagd nadat hij vanuti het bureau van de Nederlandse Raad uit bed was gebeld (het tijdsverschil is zeven uur en de consequenties daarvan vergeet je wel eens als je belt vanuit Nederland) de bijdrage van Oestricher indrukwekkend; het hele verhaal van Oestricher is te vinden op de website van de Wereldraad.

Ds. Dr. Olav Fykse Tveit, secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken, drong aan op het zoeken van verzoening. ‘Ik geloof dat God ons uit vele delen van de wereld bijeen heeft gebracht om situaties van onrecht en geweld in te brengen’. De Jamaicaanse president Bruce Golding erkende dat ook zijn eigen land een geschiedenis kent van geweld. Hij noemde het een uitdaging een internationaal voor ieder herkenbare set van waarden te formuleren en te onderhouden.

Theologen was gevraagd om speerpunten voor het gesprek te benoemen. Aartsbisschop metropolitan Hilaron van Volokolamsk, voorzitter van het departement van de externe relaties van de Russisch-Orthodoxe Kerk, ging in op vernedering en dreiging. ‘De principiële vraag waar we op moeten ingaan is wat wij als christenen kunnen doen als we vormen van geweld, agressie, uitbuiting en terreur zien’.

Ds. Dr. Margot Kässmann, luthers theologe en afgevaardigd vanuit de Evangelische Kerk in Duitsland, zei dat de conferentie slechts een startpunt kon zijn. ‘Onze economieën zijn gebaseerd op geweld en oorlog’, zei ze. ‘Religie speelt een vitale rol waar het gaat om een pleidooi voor vrede en het overwinning van het geweld. Het wordt tijd dat religie weigert zich nog langer te laten misbruiken om te dienen als olie op het vuur van oorlog en haat’.

Er werden diverse gebeden uitgesproken. Daarbij speelde ook de aartsbisschop van de Rooms-Katholieke Kerk in Jamaica een rol, Donald Reece.

Nederland is vertegenwoordigd met negen mensen. Zij schrijven meer persoonlijke impressies die op deze website te vinden zijn in de rechterkolom. Ze laten ook iets zien van de achterkant van het borduurwerk en van mogelijke interpretaties vanuit Nederlandse optiek.

Foto’s:
Boven dr. Margot Kässmann
(foto’s: WCC)