Gedenken en bidden in Alphen

Verschillende mensen in Alphen aan de Rijn die de verschrikkingen in het winkelcentrum hebben meegemaakt, zoeken een plek om te bidden en een plek om de gebeurtenissen te gedenken. Dat stelden de voorgangers in Alphen vast, die afgelopen week bij elkaar waren tijdens een gezamenlijk ontbijt.

Dick Tempelaar, secretaris van de Raad van Kerken in Alphen aan de Rijn, vertelde dat de kerken een bericht hebben gestuurd naar de overheid en het platform Samenleving en Religie om verder over dit punt te spreken. De Raad van Kerken zou zich kunnen voorstellen dat “De Oase”, een inloophuis van het kerkelijk centrum, zo’n plek wordt.

Diverse voorgangers uit Alphen zijn op uitnodiging van de Raad van Kerken woensdag 27 april bij elkaar geweest om ervaringen uit te wisselen over het verdriet en de troost die men in de achterliggende maand heeft ervaren, nadat een jongeman in het winkelcentrum de Ridderhof zes mensen heeft doodgeschoten. Het kerkelijk centrum De Bron bij het winkelcentrum is vanaf de fatale schietpartij iedere dag geopend geweest van acht uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds. De pastores hebben er elkaar afgewisseld om tot en met zaterdag 16 april mensen op te vangen. Op vrijdag15 april vond er een kerkelijk avondgebed plaats ‘We vinden dat de pastores op bewonderenswaardige wijze hun ambt uitoefenen en steeds een luisterend oor aan mensen bieden’, aldus Dick Tempelaar.

Tempelaar realiseert zich met de pastores dat de dramatische ervaringen alles behalve verwerkt zijn. ‘Een hele wijk is tot op zekere hoogte getraumatiseerd’, aldus de woordvoerder van de Raad. ‘We zoeken dan ook naar een zinvolle manier om gevoelens van mensen recht te doen’. Tijdens de herdenking van de kerken op 15 april waren er zeven kaarsen aangestoken; voor de 6 slachtoffers en voor de jongeman die het geweer ter hand heeft genomen. Bij de nationale herdenking op 20 april was de herkenning vanuit de levensbeschouwing wat aan de summiere kant; er stonden zes zuilen die oplichtten en een van de betrokkenen kreeg het woord.

De kerken hopen dat er blijvend ruimte is voor gedenken en voor de positieve betekenis die religieuze zingeving daarbij kan spelen. De kerken hebben daartoe oud-burgemeester Paats, voorzitter van het platform Samenleving en Religie, uitgenodigd en de beleidsmedewerkster mevrouw Dongelmans van de gemeente. Ze hopen dat een gesprek tot nieuwe mogelijkheden kan leiden. De voorgangers zelf hebben een nieuwe ontbijtontmoeting afgesproken voor oktober.

Foto: winkelcentrum