Negenjarig rooster

De werkgroep Oecumenisch Leesrooster onderzoekt de mogelijkheid om een driejarige aanbeveling voor het leesrooster uit te breiden tot een negenjarige aanbeveling. De groep, die onder leiding staat van ds. Klaas Touwen, is onlangs van start gegaan, en heeft een eerste verkenning gemaakt.

De optie om voor een langere periode met een overzicht van lezingen te komen, zou mogelijkheden kunnen openen die tot nu toe wat buiten beeld blijven. Bij een driejarige cyclus bijvoorbeeld pleegt men bij de evangelielezing al gauw aan te sluiten bij een van de synoptische evangeliën (Matteüs, Marcus of Lucas). Bij een langere periode zou het als evenwichtiger worden gezien indien ook het evangelie van Johannes zijn plek opeist.

De samenstellers van het Oecumenisch Leesrooster houden rekening met de opstelling van teksten in diverse kerkelijke tradities. Daarbij kan men denken aan het Oud-Katholieke rooster, het Lutherse rooster en het Rooms-Katholieke rooster. De werkgroep onderzoekt meer tradities, bijvoorbeeld de Koptisch-Orthodoxe.

Het materiaal dat uiteindelijk verschijnt, en dat duurt nog even, is de basis voor de uitwerking in programma’s voor kinderen (Kind op Zondag) en uitgangspunt voor de invulling van vele diensten, niet alleen van oecumenische snit, maar ook van protestantse en oecumenische inslag.