Inspiratie jonge mensen

Jonge mensen vinden inspiratie voor hun geloof bij hun ouders, op school, hun vrienden, en tot op zekere hoogte ook bij de kerk. Dat kwam naar voren tijdens het Beraad van Kerken, het grootste oecumenische platform in Nederland, waarin zowel de leden van de Raad van Kerken meedoen, als andere kerken, waaronder de pinksterkerken. Het Beraad kwam woensdag 13 april bijeen in het klooster van de Syrisch-Orthodoxe Kerk in Glane. Het ging over de spiritualiteit van de orthodoxe kerk. Het Beraad had zich eerder bezonnen over bijvoorbeeld de spiritualiteit van migrantenkerken die meer verwantschap vertonen met de pinkstertraditie.

Aartsbisschop Polycarpus Augin Aydin gaf een inleiding op de liturgie van de Syrisch-Orthodoxe Kerk. Hij ziet drie stromingen in de christelijke kerken, de Grieks-orthodoxe, de Syrisch Oriëntaalse en de Latijnse. Stromingen die elkaar aanvullen. De poëzie speelt in de Syrisch Orthodoxe kerk een belangrijke rol. Sint Ephrem, de Syriër (4e eeuw), was dichter, theoloog en exegeet. Hij gebruikte de teksten van de liederen om de bijbel te verklaren. Hij stichtte een vrouwenkoor, met daarbij de gedachte dat de vrouwen hun geloof via de liederen zouden overdragen op hun kinderen. Priester Samoil Dogan liet een gebedenboek zien waarin volgens een cyclus de diverse gebeden aan de orde komen. In een rondleiding over het complex in Glane kwam de samenbindende functie van het klooster, de kerk en de begraafplaats naar voren. Met de Pasen komen er vele duizenden mensen naar het grensgebied van Twente met Duitsland. Zij ontmoeten elkaar en vieren het Paasfeest met de orthodoxe liturgie.

Het klooster in Glane heeft een breed scala aan publicaties naar buiten gebracht, onder meer om ook de kinderen en de jongeren kennis van religieuze zaken te geven. Er is een kinderbijbel, een bijbel op MP3. In een bundel als ‘De Verborgen Parel’ komen elementen naar voren als het Aramees, de traditie, de theologie en de diaspora. De Syrisch-Orthodoxe Kerk onderhoudt goede relaties met andere orthodoxe kerken.

De leden van het Beraad van Kerken, waaronder ook diverse vertegenwoordigers van de SKIN-kerken (Samen Kerk in Nederland), wisselden uitvoerig van gedachten met een groep jonge leden van de Syrisch-Orthodoxe Kerk. Eén van hen, Petra, een jonge vrouw, vertelde over het verlangen de eigen traditie beter te leren kennen. Een ander vulde aan dat ook de christelijke school in Nederland in belangrijke mate had bijgedragen aan het overnemen van de christelijke traditie. De Syrische gemeenschap kenmerkt zich onder meer door het waarderen van de onderlinge gemeenschap. Het geeft een accent die soms wat haaks staat op de al te individualistische cultuur in Nederland.

De Syrisch-Orthodoxe gemeenschap gebruikt als taal in de liturgie het oud-Aramees. De taal wordt gezien als verwant aan het Aramees dat Jezus zelf heeft gesproken. De Syrisch-Orthodoxe Kerk is lid van de Raad van Kerken in Nederland. De gemeenschap telt negen kerkgebouwen en circa 15.000 leden. De belangrijkste concentraties zijn te vinden in Twente en in Amsterdam.

Het gesprek tussen de Syrisch-Orthodoxe Kerk en de leden van het Beraad van Kerken in Nederland gaf veel herkenning op het punt van de geloofsvorming bij jonge mensen. De indruk bestond dat de betrokkenheid bij de migrantengemeenschap sterker is dan al langer aanwezige kerken in Nederland. Dat komt onder meer door de combinatie van religieuze betrokkenheid en culturele identiteit. Wel onderkennen de jongeren ook het probleem van de inflexibiliteit van de kerk met betrekking tot hun wensen en inzichten, maar zien wel een verbetering.

Foto: Samoil Dogan toont het gebedenboek