Netwerk jongvolwassenen

Voor het eerst zijn jongerenwerkers en bestuurders verantwoordelijk voor het jeugdwerk van hun kerk samengekomen in oecumenisch verband. Ze spraken met elkaar over de mogelijkheid om deel te nemen aan een Europees netwerk van jongvolwassenen.

De bijeenkomst in Amersfoort vond onlangs plaats in het bureau van de Raad van Kerken. Aanwezig waren vertegenwoordigers van JOP (het jongerenwerk van de Protestantse Kerk in Nederland), Jong-Katholiek (het jongerenwerk van de Rooms-Katholieke Kerk), de Remonstrantse Kerk, de Molukse Kerk, de Hervormd Gereformeerde Jeugdbond HGJB, de Oud-Katholieke Kerk en V-Link de jeugd en jongerenorganisatie van de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten in Nederland. Namens de Raad van Kerken waren aanwezig Maaike de Reuver, de coördinatrice voor het Europese jongerenwerk, Rik Bronkhorst, vrijwilliger bij de Raad en Klaas van der Kamp, algemeen secretaris.

De Raad zal in de toekomst materiaal over het Europese netwerk doorspelen aan de diverse kerken en organisaties in de hoop dat zij jonge mensen willen attenderen op Europese netwerkontmoetingen. De jongvolwassenen kunnen daaraan meedoen.

Het idee om als Nederland mee te doen is ontstaan, toen een groep jonge mensen enkele maanden geleden het kantoor van de Raad van Kerken Nederland bezocht. Zij deden het voorstel om vanuit Nederland mee te doen aan EYCE (Eucumenical Youth Council of Europe). De EYCE is in eerste instantie een initiatief geweest vanuit kerken in Oost-Europa om in contact te treden met andere kerken binnen de Europese Unie. Men wil het onderlinge contact en uitwisseling van geloofsvragen tussen jongvolwassenen  bevorderen op Europees niveau.

Het bestuur van de EYCE vroeg Nederland om dit initiatief te ondersteunen. Als eerste stap heeft de Raad haar ambassadrice, Maaike de Reuver, bereid gevonden een nadere verkenning te ondernemen in Belfast, waar een organisatorische bijeenkomst van de EYCE plaatsvond. Zij heeft hiervan verslag gedaan. En wist de Raad te doen besluiten om voor een periode van drie jaar eerst jonge mensen uit Nederland te laten meedoen in de ontmoetingen. Om het werk verdere bekendheid te geven wordt aan Nederlandse deelnemers gevraagd om iets van de ervaringen terug te rapporteren aan de Raad van Kerken en de eigen kerk.

Er is binnen veel kerken in Nederland een vacuüm ontstaan als het gaat om de betrokkenheid van jongvolwassenen (18-35 jaar) bij hun kerk. De Raad van Kerken in Nederland heeft daarom ambassadeurs benoemd vanuit deze leeftijdscategorie. Vertegenwoordigers van deze ambassadeurs gaan nu ook bekijken of en hoe er op Europees niveau werk te verrichten valt.

Foto’s:
Ambassadeur Maaike de Reuver
Tom Mikkes van de Remonstrantse Broederschap
Rik Bronkhorst begroet één van de jongerenwerksters