Hettie Pott-Buter voorzitter

Dr. Hettie Pott-Buter is officieel begonnen als voorzitter van de beraadgroep Samenlevingsvragen. Daarmee is de top van de infrastructuur van de Raad van Kerken volledig op orde. De genoemde beraadgroep was het laatste onderdeel dat na de ingrijpende reorganisatie en bezuiniging enkele jaren gelden nog orde op zaken moest stellen.

Hettie Pott studeerde van 1961-1966 farmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Later voltooide zij een studie economie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is werkzaam gweest aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam, eerst in 1981 als wetenschappelijk medewerker, later als Universitair Hoofddocent Algemene Economie tot september 2008. Zij promoveerde in 1993.

Naast haar werk aan de Universiteit van Amsterdam heeft Hettie Pott vele bestuurs- en raadsfuncties vervuld in organisaties op het terrein van de sociale zekerheid, de arbeidsmarkt, het gezin, de emancipatie van vrouwen en de gezondheidszorg. Ze was o.a. kroonlid Ziekenfondsraad en lid College voor zorgverzekeringen/CVZ. Op het laatste terrein is ze momenteel nog actief als voorzitter Patiëntenraad Onze Lieve Vrouwe Gasthuis.

De beraadgroep Samenlevingsvragen sluit qua taakstelling aan bij Life and Work van de Wereldraad van Kerken. De beraadgroep kwam in de achterliggende week bijeen en clusterde de taken tot een viertal werkvelden, te weten:
Vrede in de gemeenschap (Peace in the Community)
Vrede met de Aarde (Peace with the Earth);
Vrede in economische verhoudingen (Peace in the Marketplace);
Vrede onder de volken (Peace among the Peoples)

De verschillende beraadgroepleden maken zich in het bijzonder verantwoordelijk voor een van de genoemde werkvelden. De beraadgroep kent naast Hettie Pott de volgende leden:
Prof. dr. Johan Graafland,
drs. Dirk Gudde,
drs. Jan Jorrit Hasselaar,
drs. ing. Klaas van der Kamp,
envoy Wim Kanis,
prof. dr. George Molenkamp,
pr. Hans de Rie,
drs. Jan Schaake,
prof. dr. Nico Schrijver,
drs. Kees Tinga (secretaris),
dr. Greetje Witte-Rang (vice-voorzitter),
drs. Elise Woertman.

Foto’s:
Hettie Pott-Buter
Hans de Rie
Elise Woertman

kk