Kerk aangeslagen om bordje

Een orthodoxe kerk in Maastricht heeft een kruis met een bord buiten hangen. Dat laatste kwam de kerk op een gemeentelijke belasting te staan van 500 euro. De gemeente zag het  als reclame. De kerk werd op een zelfde manier  benaderd als de winkels in de Maasstad.

Het was een van de verhalen die aan de orde kwam bij de ontmoeting van verschillende raden van kerken in de provincie Limburg op 12 november. Het ging onder meer over de verhouding van de kerken met de overheid. De ervaringen zijn heel wisselend. In Sittard / Geleen heeft men bijvoorbeeld twee keer per jaar een constructief overleg met een vertegenwoordiging van de politiek.

Nog zo’n ervaring uit de hoofdstad: Tijdens de beëdiging van de nieuwe burgemeester werden de kerken voor het eerst sinds mensenheugenis niet apart uitgenodigd. Alleen de Raad van Kerken kreeg een uitnodiging.

De diverse activiteiten van de plaatselijke raden kwamen voorbij. De digitale kwartaalbrief uit Parkstad is inmiddels een gevestigde titel. Afgesproken is om er eenmalig een provinciale editie van te maken. De Raad van Kerken in Roermond heeft in navolging van enkele andere raden statuten vastgesteld. De kerken in Roermond zijn het verst waar het gaat opname in de rampenplannen. De diverse kerken krijgen nog de vraag om een contactpersoon aan te stellen, die bij nood collegae kan inschakelen.

De publieke belangstelling laat soms te wensen over, zo bleek bij een inventarisatie. Maar je komt ook weer onverwachte drukte tegen; in  Venlo was de bijbelquiz die men onlangs organiseerde, bijvoorbeeld goed bezocht.

Gerard  Rinsma, predikant en straatmuzikant, sneed het thema van de moslims aan en de zorg voor de acceptatie van hen nadat de PVV ongekend veel aanhang blijkt te hebben veroverd. In Limburg is het percentage PVV-stemmers relatief hoog. Sommigen menen dat het een typisch Limburgse houding zichtbaar maakt die tegen het establishment in Den Haag is gericht. De aanwezigen noemden het belangrijk om als kerken contact te onderhouden met moslims. Vanaf volgend jaar gaat er een tentoonstelling reizen langs scholen en andere plaatsen over het samenleven van de culturen. Op dit moment is de tentoonstelling te zien in het Limburgs Museum in Venlo, de plaats waar Geert Wilders vandaan komt.

Kleurrijk Limburg was ook aanwezig. Het gaat om een nieuwe stichting, die zich richt op de saamhorigheid in de zuidelijke provincie. Vanaf 6 december gaat men zich naar buiten toe presenteren; de website www.kleurrijklimburg.nl  komt dan op het scherm.

Foto’s:
Mgr. Rob Merkx begroet Wiel Jansen van Kleurrijk Limburg
De bijeenkomst vond plaats in een bijgebouw van de Minderbroederskerk in Roermond, de kerk is onder reconstructie
Elly de Haan, de contactpersoon van de Raad in Limburg, zat de vergadering voor