Toekomst van de Bijbel

Voor velen is de Bijbel een boek dat gaat over hún toekomst, een boek dat je moed geeft om verder te gaan, juist in moeilijke omstandigheden. Daarom is ‘toekomst’ het thema van de zesde Bijbel10daagse. De belangrijkste activiteiten dit jaar zijn: de Grote Bijbelquiz op televisie (donderdag 28 oktober), Nationale Bijbelzondag (31 oktober), bijbelquizzen in het hele land (maandag 1 november) en de Nacht van de Bijbel in Amsterdam (5 november). 

Al deze activiteiten staan in het teken van het thema ‘Toekomst. Met dit thema wil het Nederlands Bijbelgenootschap benadrukken dat de Bijbel perspectief biedt, in verschillende situaties, voor nu en straks. In de Bijbel zelf is de toekomst – dichtbij of veraf – een belangrijk thema. Ook de verhalen die op het oecumenisch leesrooster centraal staan op de Nationale Bijbelzondag van 31 oktober passen in het thema: de roeping van Abram (Genesis 12) en het verhaal over Zacheüs (Lucas 19). Zowel Abram als Zacheüs gaan vol vertrouwen een onbekende toekomst tegemoet.

Een andere vraag die bovenkomt bij dit thema is: heeft het bijbelwerk toekomst? Is de Bijbel het waard om doorgegeven te worden? En hoe doen we dat dan?
Tegelijk met de viering van de Bijbel10daagse voert het Bijbelgenootschap ook actie om leden en donateurs te werven. Ook dat heeft te maken met toekomstvisie. Want om bijbelwerk (vertalen en verspreiden van de Bijbel wereldwijd) ook in de toekomst mogelijk te maken blijft de steun van leden en donateurs hard nodig. De zesde Bijbel10daagse georganiseerd door het Nederlands Bijbelgenootschap start op vrijdag 29 oktober.