Hoop en respect

De hoop van Palestijnen en Israëliërs die blijven geloven en werken aan een rechtvaardige oplossing voor het conflict tussen Israël en Palestina roept respect en bewondering op. Een viertal vrouwen van de Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem vertelt graag over haar ontmoetingen in Israël en Palestina. Tijdens een bijeenkomst op 18 oktober informeren zij geïnteresseerden over hun reis. 

De vrouwen namen deze zomer deel aan een zogenaamd ‘witness visit’ georganiseerd door Meta Floor (Kerk in Actie) en Janneke Stegeman (Vrienden van Sabeel Nederland). Ze waren op de Westbank ooggetuige van de voortgaande bouw van nederzettingen, demonstreerden tegen ontruimingen in Sjeik Jarrah (Oost Jeruzalem) en zagen de desastreuze gevolgen van de scheidingsmuur voor de landbouw op de Westbank en de werkgelegenheid van Palestijnen. 

Daarnaast brachten zij een bezoek aan mensenrechtenorganisaties die zich inzetten voor een rechtvaardige samenleving voor de beide bevolkingsgroepen, zoals Mossawa en Machom Watch. Bij Sabeel Jeruzalem, een oecumenische Palestijnse organisatie voor bevrijdingstheologie, namen zij deel aan de wekelijkse avondmaalsviering. Ook maakten ze kennis met de auteur van het Kairos Palestina Document, dat wereldwijd verspreid is onder de kerken en een lans breekt voor een geweldloze oplossing van het conflict. 

De leden van de Oecumenische Vrouwengroep ontdekten de samenbindende en helende kracht van het delen van verdriet om het verlies van een kind in de Parents Circle, een organisatie voor Joodse en Palestijnse ouders die in de oorlog een kind hebben verloren. Zij wilden zich niet eenzijdig informeren en gingen daartoe ook op de thee bij Bob Lang, een kolonist in Efrat, een grote nederzetting nabij Jeruzalem. Over de ervaringen lichten zij u in tijdens de bijeenkomst op maandag 18 okto
ber. 

De Oecumenische Vrouwengroep vertelt u deze avond ook graag over de nieuwe ontwikkelingen en toekomstplannen van de groep. De bijeenkomst vindt plaats in het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente Twente Zuid-Oost, Wooldrikshoekweg 4, 7535 DB in Enschede. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Meer informatie op de website van Stichting Oecumenische Vrouwengroep Twente Bethlehem.