100 jaar geloof en orde

De Faith and Order-beweging binnen de Wereldraad van Kerken viert deze week haar honderdjarig bestaan. Faith and Order (geloof en orde) zoekt naar eenheid door middel van het theologische debat onder afgevaardigden van verschillende kerken. 

De s
tart van de Faith and order-beweging is sterk verbonden met de World Missionary Conference in juni 1910 in Schotland. Het doel van die bijeenkomst was samenwerking op het gebied van christelijke zending. Hete hangijzers en controversiele onderwerpen werden daarom op een zijspoor gezet tijdens de publieke discussies, maar waren in het hoofd van velen die aanwezig waren.

Het idee van de Faith and order-beweging kwam van de van oorsprong Canadese bisschop Charles Brent. Hij legde een link naar de conferentie in Schotland en wees op de noodzaak voor christelijke eenheid en het oplossen van onenigheid in geloof en orde in de christelijke kerken. Hij erkende dat het in het geval van zending belangrijk is om moeilijke onderwerpen opzij te zetten, maar dat deze onderwerpen wel een podium moeten hebben om besproken te worden. De hete hangijzers hebben dialoog nodig om af te koelen.

Het bleef niet bij woorden. Op 19 oktober 1910 besloot de Amerikaanse Episcopal Church, waartoe Brent behoorde, een internationale conferentie te houden met afgevaardigden van verschillende kerken, die zich zouden buigen over vragen “van geloof en orde van de christelijke kerk.” Deze actie van een kerk wees erop dat ze door middel van dialoog over het verleden heen wilden stappen, en zich wilden inzetten voor christelijke eenheid in geloof, orde, leven, werk, aanbidding en zending.

19 oktober markeert daarom het begin van de Faith and Order-beweging, die uiteindelijk leidde tot de eerste wereldconferentie over geloof en orde in Lausanne, Zwitserland (in 1927). De beweging was ook één van de fundamenten waarop de Wereldraad van Kerken in 1948 gericht is. Tot op de dag van vandaag blijft de Faith and Order-beweging een stuwende kracht en een belangrijk onderdeel van de Wereldraad.

Foto: Afgevaardigden van verschillende kerken tijdens de wereldconferentie over geloof en orde in Lausanne, 1927.