Samen geloofwaardig

Voor de elfde keer vond op Prinsjesdag in de Grote Kerk in Den Haag een bezinningbijeenkomst van verschillende religies en levensbeschouwingen plaats. “Samen geloofwaardig zijn, daar zetten we ons voor in”, zei Ineke Bakker in haar openingswoord als voorzitter van de stichting Prinsjesdagviering.

Er was een bont gezelschap van Eerste en Tweede Kamerleden, leden van de Raad van State en Hagenaars op de bezinningsbijeenkomst afgekomen. Onder meer demissionair 
premier Jan Peter Balkenende en de demissionaire ministers Piet Hein Donner, Ernst Hirsch Ballin en Maxime Verhagen waren daarbij aanwezig. Ook een aantal ministers van de Nederlandse Antillen laafden zich aan de samenkomst van verschillende religieuze organisaties. Vanuit de Beraadsgroep Interreligieuze Ontmoeting (BIO) van de Raad van Kerken waren Berry van Oers en Jan Post Hospers van de partij.  

Met stilte, muziek, rituelen en recitaties stonden de bezoekers stil bij het komende 
parlementaire jaar. Het thema was dit jaar “geloofwaardig”: Wie of wat is ons geloof, ons vertrouwen waard? Hoe kunnen we zelf geloofwaardig zijn als burgers van dit land, als mensen met een religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond? Hoe kunnen we begrip, respect en mededogen hebben voor mensen, niet alleen voor diegenen die ons nabij zijn, maar juist ook voor mensen met wie we het niet eens zijn? 

Opvallend was dat er 200 kinderen aanwezig waren. In alle programmaboekjes was 
een tekening, gedicht of een gedachte van de kinderen over het thema te vinden. De organisatoren van deze interreligieuze bezinningsbijeenkomst hopen dat dit initiatief in andere plaatsen navolging zal vinden.