Nieuwe fase Taizé 2010

Op zondag 3 oktober vindt in Rotterdam de start plaats van een nieuwe fase voor Taizé 2010. In het Junior Middelande College is een ontmoeting die het startsein is voor een nieuwe etappe in de voorbereidingen voor de Europese Jongerenontmoeting. Jongeren die geen pelgrims in hun kerk kunnen verwelkomen, zijn om 12.00 uur welkom. Zij kunnen dan samen zien hoe ze kunnen helpen bij de voorbereidingen voor de ontmoeting.

Hierna is er gelegenheid om met elkaar een meegebrachte picknick te eten. Iedereen die zich betrokken voelt bij de ‘pelgrimage van vertrouwen’ wordt uitgenodigd voor de gebedsviering om 15.00 uur in de Elisabeth- en Laurentiuskathedraal. Daarmee wordt de nieuwe fase in de voorbereidingen gemarkeerd. Aan het eind van deze viering volgt een ontmoeting met alle aanwezigen. De broeders van Taizé geven uitleg over de voorbereidingen. 

De middag eindigt met ontmoetingen in kleinere groepen. Hier kunnen de vertegenwoordigers van elke gastkerk (het liefst jongeren) kennismaken met de aan hen toegewezen jonge vrijwilliger uit Taizé, die het plaatselijke voorbereidingsteam zal begeleiden. Met die vrijwilliger kunnen zij ook afspraken maken tot eind december.

Programma

  • 12.00: Ontmoeting voor jongeren uit Nederland buiten het gebied van de gastkerken. Locatie: Junior Middelande College, Robert Fruinstraat 37, Rotterdam;
  • 14.00: Picknick (zelf eten en drinken meenemen);
  • 15.00: Gebedsviering in de Elisabeth- en Laurentiuskathedraal, Mathenesserlaan 307, Rotterdam, gevolgd door een ontmoeting in de kathedraal en ontmoetingen in kleinere groepen voor gastkerken;
  • 18.00: Einde.