WGK Harlingen 40 jaar

De Werk Gemeenschap van Kerken in Harlingen vierde in 2009 haar 40-jarig bestaan.Harlingen: haven en kerk

Door het jaar heen werden verschillende feestelijke activiteiten gehouden. De WGK in Harlingen is een bont gezelschap. Tijdens de verschillende evenementen kwam de diversiteit tot uiting. De afsluiting van het jubileumjaar vond plaats in november met een forumavond waarbij de algemeen secretaris Klaas van der Kamp aanwezig was.

De Werkgemeenschap in Harlingen bestaat uit de RK Parochie, de Hervormde Kerk Harlingen/Midlum, de Gereformeerde Kerk, de Chr. Gereformeerde Kerk, het Leger des Heils, de Doopsgezinde Gemeente. De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt is op dit moment gastlid. De gemeenschap ziet voor zichzelf een taak weggelegd in de huidige samenleving. Dit blijkt uit het thema van de slotavond: ‘De taak van de kerken in de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.’ Mw. Gerrie Schevink hield in 2009 verschillende interviews met leden van de werkgemeenschap. Deze korte portretten kregen, door de medewerking van de redactie, allemaal een plaats in de Harlinger Courant. Op die manier bracht men de oecumene in de stad. De Werkgemeenschap heeft als blijvende herinnering alle gemaakte portretten gebundeld in een brochure, ter inspiratie voor anderen.

Een van de geinterviewden is Hans Ruiter, predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk. Hij vat het doel en de toekomst van kerken en werkgemeenschap samen. ‘We staan met zijn allen ten dienste van de samenleving. Dat voor ogend houdend moeten we met elkaar de Boodschap van het Evangelie levend houden en uitdragen. Voor de kerken betekent dit werk aan de winkel!’ ‘We zijn geen overleggroepje, geen praatclubje, maar heel praktisch: een WERKgemeenschap.’Leger des Heils Harlingen