Andere wereld, andere missie

De wereld verandert. Dat heeft ook consequenties voor de kerk. Tijdens de conferentie in Edinburgh werd stil gestaan bij de veranderingen die zich aan het voltrekken zijn sinds de vorige conferentie in de Schotse hoofdstad in 1910. De nieuwe conferentie is inmiddels afgesloten.

Dr. Olav Fykse Tveit, algemeen secretaris van de Wereldraad van Kerken, zei zaterdagmorgen dat christenen hun roeping niet meer moeten verdelen maar delen. ’Het zou niet goed zijn als we de ene groep kerken de taak zouden geven te evangeliseren en een andere groep sociale gerechtigheid en vrede te zoeken. We moeten samen onze gemeenschappelijke roeping beantwoorden’. Hij legde daarmee een link tussen de oecumenische beweging en de evangelische wereld.

De jongeren die de wereldzendingsconferentie bijwoonden, legden de vinger bij een andere verschuiving. Ze gingen vooral in op de nieuwe communicatiemiddelen en de snelheid waarmee mensen van de ene cultuur in de andere cultuur schuiven. Het zijn bij uitstek de jonge mensen die gewend zijn om te gaan met dergelijke communicatiemiddelen. De jongvolwassenen vonden dan ook dat er tijdens de wereldzendingsconferentie veel meer ruimte voor hen had moeten zijn om iets van hun aanpak te laten zien. Jongvolwassenen zijn gewend met internet te werken en te reizen. ‘Er is een flexibelere en meer open houding nodig in het missionaire werk’, zeiden ze in een slotverklaring. Jonge mensen zijn in staat zich sneller aan te passen aan verschillende culturen en oorspronkelijke bewoners waarderen dat.

Er namen ongeveer driehonderd afgevaardigden van kerken, zendingsorganisaties en universiteiten uit de hele wereld deel aan de bijeenkomst. In de Assembly Hall van de Kerk van Schotland vond zondag de slotviering van de wereldzendingsconferentie plaats. Voorganger was de aartsbisschop van York, dr. John Sentamu. Er waren nu ook mensen van het zuidelijk halfrond aanwezig, iets wat in 1910 nog niet mogelijk was. Steeds meer maakt de zending een beweging van het zuiden terug naar het noorden. Tijdens internationale ontmoetingen zie je nogal eens dat de vitaliteit wordt ingebracht door christenen van het zuidelijk halfrond; uit Afrika, het Caraïbisch gebied en uit Azië.

Foto’s:
Openingsdans
Tveit
Jongvolwassenen in Edinburgh

Voor een uitvoerige analyse, klik hier en lees ook de column van Bas Plaisier op deze website.