Zij wil vooruit

Onder de titel ‘Zij wil vooruit – over jonge vrouwen met een minimuminkomen’, brengt de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA een publicatie uit over vrouwen van 20 – 39 jaar die minstens een jaar – maar meestal veel langer – leven van een minimuminkomen. In Nederland gaat het om een groep van 128.000 vrouwen.

De werkgroep verricht de werkzaamheden mede onder de paraplu van de Raad van Kerken. In de uitgave komen vragen aan de orde als: Wie zijn deze vrouwen? Hoe ziet hun leven eruit? Waar lopen zij tegenaan? Waarvan dromen zij? Hoe kijken zij naar de toekomst?

Het boek bestaat uit twee delen. Deel 1, de kern van het boek, wordt gevormd door negen persoonlijke verhalen van even zoveel vrouwen. Zij hebben ieder een verschillende achtergrond: alleenstaand of met partner, met en zonder kinderen, allochtoon en autochtoon, met of zonder betaald werk. De negen vrouwen die aan het woord komen, gunnen ons een blik in hun leven. Zij vertellen over hun verleden, hun dagelijks leven in het hier en nu en hun verwachtingen, hoop en plannen voor de toekomst.

Dit deel eindigt met een aantal rode draden die uit de verhalen van de vrouwen naar voren komen, gevolgd door enkele aanbevelingen. Een belangrijke rode draad is: het verlangen van de vrouwen om zich te bevrijden uit hun situatie van armoede en afhankelijkheid en de enorme inzet en vasthoudendheid die zij aan de dag leggen om dat voor elkaar te krijgen.

In deel 2 wordt een bescheiden hoeveelheid cijfermateriaal gepresenteerd over de totale groep vrouwen in Nederland van 20 – 39 jaar met een minimuminkomen. Hun situatie wordt op een aantal punten vergeleken met die van vrouwelijke leeftijdsgenoten en met informatie over armoede onder de totale Nederlandse bevolking.

Presentatie op 11 november
Op 11 november a.s. wordt het boek gepresenteerd op een symposium onder dezelfde titel ‘Zij wil vooruit’. Het 1e exemplaar wordt in ontvangst genomen door mw. Saskia Noorman-den Uyl, voormalig 2e Kamerlid voor de PvdA, tegenwoordig voorzitter van het Landelijk Overleg Sociaal Raadslieden.

Een panel zal met elkaar en met het publiek in discussie gaan over gesignaleerde knelpunten en aanbevelingen. De presentatie vindt plaats in Zalencentrum Vredenburg te utrecht van 13.30 uur tot 16.30 uur. Panelleden zijn mw. M. van Aalst, financieel consultant, Helmomd; mw. M. Garib, Stichting ‘Durf jij?’, Bakel (een van geïnterviewden in ‘Zij wil vooruit’); dhr. A. Kruyt, wethouder Sociale Zaken van de gemeente Amersfoort; mw. L. Neeft, hoofd Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Utrecht.

‘Zij wil vooruit’, Hetty Doeze Jager en Nel de Boer, m.m.v. Henk Weijnen. Uitg. Werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA, ISBN/EAN 978-90-75684-18-6, 130 pagina’s, prijs € 7,50 (+ porto). Te bestellen bij de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA, Luijbenstraat 17, 5211 BR ‘s Hertogenbosch, 073 – 612 1939, info@armekant-eva.nl