Vieringen met jongvolwassenen

Je hebt een goede balans nodig tussen het kerkelijke ordinarium en het persoonlijke proprium. Met die wat klassiek aandoende uitspraak vatte een lid van de projectgroep Vieren woensdag 16 september een gesprek samen over vieringen met jongeren. 

Vieringen met jongeren kwamen aan de orde, omdat de Raad van Kerken meer aandacht vraagt voor jongvolwassenen. De gesprekken in de projectgroep zullen resulteren in een advies aan het moderamen van de Raad en aan de kerken.

Een inventarisatie van ervaringen bracht veel materiaal boven tafel. Diverse gemeenten en parochies hebben ervaring met populaire muziek bij jongeren die een religieuze invalshoek toelaten. ‘Another Day in Paradise’ van Phil Collins blijkt over de barmhartige Samaritaan te gaan. Nummers van Michael Jackson als ‘Will you be there’ en ‘I’ll be there’ sluiten aan bij het geloof in de Naam. 

De projectgroep was eensgezind op het punt dat je jongeren wel iets moet aanreiken. ‘Het is niet meer zoals in de jaren zeventig, dat je zegt dat ze zelf mogen kiezen. Dat willen ze helemaal  niet. Als je dat probeert zeggen ze: Je hebt zeker geen tijd gehad om iets voor te bereiden’. 

Een lid van de projectgroep vertelde over de ervaringen met reizen naar Taizé. Jongvolwassenen die in de eigen gemeente moeilijk te porren zijn voor vieringen, blijken daar drie keer per dag de viering bij te wonen. En het ritueel van naar het kruis lopen en alle zorgen daar neer te leggen door even het eigen voorhoofd op het kruis te leggen, roept bij veel jongeren heftige emoties op. 

Een ander vertelde over de plaatselijke gewoonte om als jongeren de paasnacht door te brengen op het strand en bij de kerk. Ze plaatsen vuurkorven. En er zijn verhalen bekend dat tegen de ochtend de kroeggangers zich bij hen aansluiten. Tegen het krieken van de dageraad zingen ze liederen bij de begraafplaats. En op de paasochtend zijn ze weer gewoon in de dienst en wensen ze iedereen ‘gezegend pasen’. 

Unaniem was de vergadering in het standpunt dat jongeren altijd serieus moeten worden genomen en betrokken moeten worden bij de kerkelijke praktijken. Alternatieven die men aan de dag legt, mogen niet als eenmalig lokkertje worden ingebracht. 

Foto’s: overgenomen van de leefgemeenschap in Taizé.