Kerkproeverij

Het initiatief om mensen uit te nodigen mee te gaan naar een kerkdienst, Kerkproeverij, krijgt in 2019 een vervolg. Na twee geslaagde edities, heeft de Raad van Kerken inmiddels een datum voor deze Kerkproeverij vastgesteld.

Vanwege de positieve uitkomsten van Kerkproeverij 2017 en 2018, wil de Raad van Kerken ook in 2019 een Kerkproeverij-campagne houden. De datum waarop de campagne zich richt is het weekend van zaterdag 28 en zondag 29 september. Geloofsgemeenschappen zijn daarbij vrij om zelf een andere datum te kiezen, wanneer dit in hun lokale situatie beter past.

De Raad heeft de kerngroep die de volgende Kerkproeverij voorbereidt, opdracht gegeven een inspiratiedag te organiseren, die op 12 april 2019 bij de Evangelische Omroep in Hilversum wordt gehouden. In aanloop naar de nieuwe campagne kunnen kerken dan praktische suggesties en inhoudelijke toerusting krijgen.

Na de inspiratiedag: aan de slag

Lees meer over het verloop van de inspiratiedag, en hoe aan de slag te gaan: klik hier

Ook kan al het materiaal worden gedownload: klik hier


Programma Inspiratiedag
Inspirerende toespraken, praktische workshops over hoe je een gastvrije kerk kunt zijn, waardevolle ontmoetingen met mensen uit allerlei kerken: dé ingrediënten voor de Inspiratiedag Kerkproeverij!

We zijn blij met de komst van hoogleraar en lekendominicaan Erik Borgman. Hij deelt deze ochtend een aantal belangrijke inzichten over de plek van de kerk in de samenleving, over onze persoonlijke plek, als gelovigen, in een maatschappij vol uitdagingen.

In de ochtend en middag zijn er workshoprondes. De precieze invulling volgt nog. Thema’s dien in ieder geval aan bod zullen komen, zijn:

  •     Hoe nodig je mensen op een ontspannen manier uit voor een kerkdienst? –
  •     Ik vind het eng om mensen te vragen, hoe ga ik hiermee om?
  •     Hoe zet ik video en filmpjes in tijdens onze kerkdienst?
  •     Wat is het vervolg nadat iemand op bezoek is geweets in onze kerkdienst?
  •     Hoe creëer we in onze kerk een uitnodigende cultuur?

Hieronder vind je alvast een globale dagindeling van de Inspiratiedag:

09:30   Inloop
10:00   Start en welkom
10:15   Spreker Erik Borgman
10:45   Filmpjes
11:00   Workshopronde 1
12:15   Pauze & Lunch – de lunch wordt je (gratis) aangeboden door Kerkproeverij.
13:15   Workshopronde 2
15:00   Gezamenlijke afslutiting en gelegenheid tot napraten

Aanmelden voor de inspiratiedag: klik hier

Een aantal achtergronddocumenten en downloads (bijv. logo) is te vinden op de pagina van Kerkproeverij 2018: klik hier

Niet gecategoriseerd