Foto-actie over getuigen

De Evangelische Alliantie en de Raad van Kerken organiseren samen een foto actie. In het kader van de Week van Gebed 2010 vragen we iedereen om digitale foto’s in te sturen bij het thema: ‘Jij bent mijn getuige’. De meest toepasselijke foto’s plaatsen we op de website. Doel van de foto actie is mensen te inspireren voor het thema.

De foto actie is één van de onderdelen die de EA en de Raad van Kerken samen op pakken om de week van Gebed voor de eenheid van de christenen onder de aandacht te brengen. De twee organisaties hebben de laatste jaren het thema en de periode met elkaar afgestemd. In 2010 is het thema ‘Jij bent mijn getuige’. De periode loopt van 17 tot 23 januari 2010. De landelijke viering vindt plaats op 17 januari. Diverse plaatselijke kerken, parochies en raden van kerken organiseren een oecumenische gebedsviering op zondag 17 januari.

De organisaties willen met het thema uitdrukken dat bidden en getuigen hand in hand gaan. Het thema is gebaseerd op de Bijbeltekst uit Lucas 24: 48 waar staat: ‘Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen’. 

De twee organisaties maken een deel van het materiaal samen. Daarnaast blijven ze eigen materiaal ontwikkelen om adequaat in te spelen op de verwachtingen van de eigen achterban. De Raad van Kerken in Nederland heeft inmiddels de brochure met de liturgie en gebeden van de acht dagen van gebed op het internet. Het materiaal is ook schriftelijk verkrijgbaar. Naast de brochure zijn er kaarten en posters bij de Raad aan te vragen. 

Voor de foto-actie kunnen mensen zelf een foto nemen van zichzelf, vrienden of bekenden waaruit blijkt hoe men getuige is. Het kan ook gaan om situaties of settings die uitdrukken wat volgens de fotograaf getuigen is in deze tijd. Een deel van de foto’s wordt gepresenteerd op de website. Men kan zijn foto opsturen naar: rvk@raadvankerken.nl.

Foto: Fragment van beeldengroep in Oslo; zou dit kunnen vallen in de categorie ‘getuigen zijn’?