CEC ingrijpend doorgelicht

De Europese Kerkenconferentie (CEC) zal de komende jaren ingrijpend gereorganiseerd worden. De plenaire vergadering is akkoord gegaan met een werkgroep die in 2011 een eerste voorstel zal formuleren. In 2013 komt er een vervroegde assemblee om de noodzakelijke keuzes te bekrachtigen.

Het kostte de vergadering een dag vergaderen. De Duitse EKD had voorgesteld om een onafhankelijke werkgroep te installeren die het hele apparaat moest doorlichten en in 2012 met voorstellen moest komen voor een reorganisatie. Aan de andere kant een voorstel van de Scandinavische landen om de reorganisatie door het Centraal Comité zelf te laten uitvoeren en pas in 2015 door te voeren. Uiteindelijk vonden de uitersten elkaar in een compromis. Er komt een werkgroep die nauw zal samenwerken met het Centraal Comité. 

Mentaliteit

Dr. Bas Plaisier, lid van het oude Centraal Comité,  begaf zich daarop naar de microfoon: ‘Met een structuurwijziging zullen we nog geen mentaliteit veranderen. Het is één van de gebreken in de CEC dat we onvoldoende van hart tot hart spreken. Laat het Centraal Comité daarom ook met een voorstel komen voor een nieuw oecumenisch commitment’.  

Bisschop Wolfgang Huber, voorzitter van de EPD in Duitsland, had eerder de dag geopend met een pleidooi voor een nieuw oecumenisch visioen in Europa. Hij waarschuwde voor een kerk die zich in de niche laat plaatsen, waarbij het geloof alleen iets wordt voor gelijkgezinden. Hij noemde de oecumene als mogelijkheid om gezamenlijk naar buiten te treden. De oecumene is daarbij niet een vraag aan ons, aldus de Duitse bisschop, het is een gegeven, een gift. “Het is niet een zaak van een beslissing die we kunnen vervullen of ontkennen. Het feit dat we één christelijke kerk zijn behoort tot de fundamenten van het geloof’. 

Dooperkenning

Huber ging ook in op de gezamenlijke dooperkenning die in 2007 in Duitsland tot stand gekomen is. Zoals bekend werkt de Nederlandse Raad van Kerken naar Duits voorbeeld eveneens aan zo’n dooperkenning. Huber noemde die erkenning ‘een van de meest veelbelovende oecumenische ontwikkelingen’. 

De jongvolwassenen hielden een presentatie tijdens de CEC waarbij ze aandrongen op meer eensgezindheid. ‘Wij hopen op een sterk gevoel van eenheid waarbij de rijke verscheidenheid van christelijke tradities wordt gevierd’. En: ‘Wij geloven in het belang van het bouwen aan een verwelkomende en inclusieve gemeenschap die de diversiteit van de leden omhelst’. 

Financiën

Drs. Huub Lems, financiële deskundige van de CEC, hield de vergadering voor dat er in de toekomst meer fondsen geworven zullen moeten worden. De discussie over de diverse locaties blijft actueel. En het feit dat er tot een extra assemblee is besloten in 2013 zal nog de nodige extra financiële maatregelen vragen. Zeker als men beseft dat de bijeenkomst in Sibiu alleen al 2 miljoen Zwitserse franken heeft gekost voor de CEC, terwijl de Rooms-Katholieke Kerk daar ook nog eens de helft van de kosten voor zijn rekening heeft genomen. Lems wees er op dat de begroting van de assemblee in Lyon nog een gat laten zien van 2,5 ton. 

Fotobijschriften:
Bisschop Wolfgang Huber van de EKD
Prof. dr. Goos Minderman en nog net zichtbaar daarachter dr. Bas Plaisier staan voor de interruptiemicrofoon
Drs. Huub Lems, financieel deskundige