Aandacht voor Kerken in het groen

nieuwe mogelijkheden van kerktuinen

Inspiratie en Informatiedag “Kerken in het groen” in Domies Toen
tevens Landelijke Platformdag Kerktuinen

Zaterdag  6 juni 2009  van 10.00-16.30, Domies Toen, bij de Petruskerk, Hoofdstraat 76,  Pieterburen

Er wordt een aantrekkelijk en gevarieerd programma geboden.

Er zijn :
• Lezingen door Tini Brugge – Platform kerktuinen;
– Smikkeltuin: met informatie over voedsel, Hildegard van Bingen, spelt ( in samenwerking met  het Speltproject Pieterburen) en het project Samen aan Tafel van Kerk en Milieu
– Kerken in het groen: Natuur en landschapsbeheer rond de kerk,
mogelijkheden om  een  gastvrije ‘klimaattuin’  te maken 

• Rondleidingen in de tuin over:
–  Planten in de bijbel
– Kruiden
– Koken met bloemen

• Workshops
–  Symbolisch bloemschikken: Mini-cursus met de bloemschikgroep Pieterburen
–  Natuurlijke liturgie met aandacht voor de aarde en de tuin (luisteren, kijken, beschouwen,  zingen en samen doen).
Inleider Marijke de Bruïne, auteur van ondermeer  Liederen voor de toekomst
• Huifkartocht naar de kwelder van de Waddenzee.

Deelname/kosten
De dag is bedoeld voor alle betrokkenen en belangstellenden van kerktuinen, tuinclubs en  individuele liefhebbers van tuinen.
Er zijn alleen kosten verbonden aan het deelnemen van:
– rondleidingen (1,50 p.p.) : maximaal 15 deelnemers
– huifkartocht (3  Euro p.p.); maximaal 20 deelnemrs per tocht
–  workshops bloemschikken (5 Euro). : maximaal 15 deelnemers

Deelname aan de overige activiteiten is niet gemaximeerd.
Koffie/ thee en lunch zijn tegen betaling beschikbaar. U kunt ook uw eigen brood meenemen.
Eveneens wordt de mogelijkheid geboden een vrije gift te doen via een schaalcollecte in de kerk .
Opgave vooraf is niet nodig. U kunt zich aanmelden voor de programma onderdelen op de dag zelf in de de Petruskerk.

Organisatie
De dag wordt georganiseerd  door een werkgroep bestaande uit vertegenwoodigers van het bestuur van Domies Toen, de plaastelijke commissie van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) en het Speltproject Pieterburen  in samenwerking in samenwerking met de Buitenplaats Noordkust van het Groninger Landschap en de projectgroep Kerk en Milieu van de Raad van Kerken.

Zie ook: www.kerkenmilieu.nl; www.kerktuinen.nl
 
Programma Programma “Kerken in het groen” 6 juni 2009 in Pieterburen.

10.00 -10.30 uur.
Inschrijving programmaonderdelen in de Petruskerk in Pieterburen en mogelijkheid koffie en thee te kopen.

10.30 – 11.00 uur. Opening in de Petruskerk.
 Welkomstwoord door A. de Jonge – Blanken (voorzitter plaatselijke commissie).
 Korte inleidingen over:
– De Petruskerk Pieterburen (Wim Bastiaanse).
– Domies Toen (Wiebe Zorge).
– Kerktuinen in relatie tot het landschap (Tini Brugge).

11.15 uur. Lezing Tini Brugge Smikkeltuin
met als onderwerpen “Samen aan tafel, Hildegard van Bingen en het Speltproject Pieterburen”.

Vervolgens keuzeprogramma.
 Rondleidingen in Domies Toen.
– Planten uit de bijbel.   
– Kruiden.   
– Koken met bloemen. 
 Workshop symbolisch bloemschikken.
 Huifkartocht naar de kwelder van de Waddenzee.

12.30 – 14.00 uur. Lunchtijd. Lunches kunnen eventueel gekocht worden in de theeschenkerij.

14.00 uur.  Lezing Tini Brugge – Kerken in het groen:
 Natuur en landschapsbeheer rond de kerk, mogelijkheden om  een  gastvrije ‘klimaattuin’  te maken.

Vervolgens keuzeprogramma.
 Rondleidingen in Domies Toen.
– Planten uit de bijbel.  
– Kruiden.    
– Koken met bloemen.    
 Symbolisch bloemschikken.
 Workshop “Natuurlijke Liturgie” met aandacht voor aarde en tuin (luisteren, kijken beschouwen, zingen, samen doen). Inleider Marijke de Bruine, auteur van ondermeer “Liederen voor de toekomst” in de kerk.
 Huifkartocht naar de kwelder van de Waddenzee.

15.15 – 15.45 uur. Theepauze.

15.45 – 16.30 uur. Feestelijke afronding met muziek en zang in de Petruskerk. De basis voor de feestelijke afronding is de workshop “Natuurlijke Liturgie”.

16.30 uur. Afsluiting van de dag door Tini Brugge.

Inschrijving voor de programmaonderdelen mogelijk vanaf 10.00 uur in de Petruskerk.

Kosten:
Bloemschikken  € 5,–  pp.  Maximaal 15 deelnemers.
Rondleidingen   € 1,50 pp. Maximaal 15 deelnemers per rondleiding. 
Huifkartocht   € 3,–  pp Maximaal 20 deelnemers per rondrit.

Deelname aan de overige activiteiten is niet gemaximeerd en is gratis. 

Contactpersoon; Tini  Brugge – coördinator project Kerktuinen,  tini@kerktuinen.nl, tel. 0575 43 11 33