Vernieuwd Oecumenisch Bulletin

Het informatiemagazine van de Raad van Kerken is vernieuwd. Het Oecumenisch Bulletin verschijnt vanaf heden als een fullcolour-uitgave. De Raad beoogt daarmee de uitstraling van het blad verder te verbeteren.

Het Oecumenisch Bulletin is het kaderblad van de oecumene in Nederland. Alle plaatselijke en regionale raden van kerken ontvangen het. Vele leidinggevenden in kerk en samenleving hebben een abonnement. Het blad verschijnt drie keer per jaar als informatiemagazine. Daarnaast geeft de Raad van Kerken twee keer per jaar een thema-editie uit onder de titel Oecumenische Bezinning. De laatste uitgave ging over klimaatverandering als moment van de waarheid.

Het nu verschenen Oecumenisch Bulletin geeft informatie over onder meer het Global Christian Forum, de inbreng van jongvolwassenen in de oecumene en de samenwerking met de evangelische beweging. Passend bij het kerkelijk jaar is op het omslag Christus afgebeeld na Zijn opstanding.

Het bureau van de Raad van Kerken verwacht dat het aantal abonnees met de facelift verder zal groeien. Belangstellenden kunnen een presentexemplaar aanvragen via de website. Een abonnement is gratis; een keer per jaar krijgen lezers een acceptgirokaart met het verzoek om een vrijwillige bijdrage.