Herdenking 4 en 5 mei

De projectgroep Vieren van de Raad van Kerken heeft materiaal klaargemaakt voor de herdenkingen en vieringen van 4 en 5 mei. In diverse parochies en gemeenten zal, voorafgaand aan een stille tocht en/of een dodenherdenking, een korte gebedsbijeenkomst worden gehouden. Het materiaal biedt suggesties voor een christelijke samenkomst in een kerkgebouw. Voor een meer seculiere bijeenkomst of een multireligieuze viering kunnen onderdelen uit het materiaal worden gekozen, afhankelijk van de context en de deelnemers.

Het is bekend dat verschillende plaatsen op een creatieve manier omgaan met de vieringen. In Baarn bijvoorbeeld kreeg de traditionele herdenkingsdienst de vorm van een bezinningsinloop. Mensen konden de Pauluskerk in- en uitlopen, een kaars aansteken, gedachten laten gaan over het jaarthema, dat op een groot bord te lezen was, en luisteren naar aangepaste muziek. De opkomst in Baarn was driemaal hoger dan bij de traditionele herdenkingsdienst. Vooral niet-christenen konden zich gemakkelijker kwijt in de nieuw gevonden vorm. 

Het materiaal biedt naast de liturgie voor een avondgebed onder meer, liederen die gezongen kunnen worden, suggesties voor een symbolische bloemschikking en diverse gedichten. Anneke van Wijngaarden brengt naast eigen werk gedichten in van kinderen. Zahra schreef onder meer: ‘In een land met oorlog / kan je niet leven. / In een huis met angst / is er geen vrede./ …./  Vluchten heeft geen zin. / Het verleden blijft je achtervolgen. / Daar in dat land zonder Vrijheid / kan je niet leven. / Je hebt geen toekomst helemaal niets / alleen een kale lege vlakte./ 

Roel Bosch, predikant in Zeist, schreef een slottekst. Daarin staat onder meer: ‘Laten we denken aan het ‘vandaag’, de enige dag die telt, van al diegenen die in de terreur van geweld en vernietiging stil zijn blijven staan. Die ervoor gekozen hebben om ‘nee’ te zeggen tegen al diegenen voor wie die dag toen, nog steeds niet van gisteren is: de slachtoffers in de eerste, twee, derde generatie’. 

Het materiaal is hier in zijn geheel gratis te downloaden.

Op de foto de herinneringssteen aan het oude raadhuis in Balk, Friesland.