Raad bij Koptische Kerk

Een delegatie van de Raad van Kerken heeft zaterdag 6 december een bezoek gebracht aan de Koptisch Orthodoxe Kerk in Amsterdam. Het bezoek vormde het begin van een reeks bezoeken aan diverse lidkerken. Doel van de ontmoetingen is de afstemming tussen de lidkerken en de Raad van Kerken nog verder te verbeteren.

De eerste zaterdag leende zich bij uitstek voor een bezoek aan de Koptisch Orthodoxe Kerk in Amsterdam-Noord. De delegatie kon aanwezig zijn bij een viering, die op de eerste zaterdag van de maand plaatsvindt in de Nederlandse taal. De Kopten gebruikten op deze zaterdag de liturgie van de Heilige Basilius de Grote. De viering nam al gauw zo’n twee uur in beslag. Een rijke wierookgeur hing in de kerk. En er deden opvallend veel kinderen mee in de liturgie. Het gaf aan de viering een informele sfeer. De dienst zaterdag was bijzonder, omdat er naast de heilige communie twee baby’s werden gedoopt. Zij gingen met verschillende kinderen en de ouders in feestelijke processie door de kerk aan het einde van de liturgie. Ondertussen klonken bekken en triangel. 
Mattheo Beshay
Na een gastvrije maaltijd met voornamelijk vis, omdat het de vastentijd is, vond er een gesprek plaats. Het ging onder meer over de moeilijke omstandigheden waaronder christenen in Egypte leven. Het kost moeite zich te handhaven naast een moslimmeerderheid. Christenen hebben last van kerkverbranding, pesterijen en aanslagen. Ook het bloeiende zondagsschoolwerk kwam aan de orde. En de wens om de oecumene nog meer af te stemmen op de gevoelens als aanwezig binnen de Koptische gemeenschap. De twee ambassadeurs vanuit de Koptisch Orthodoxe Kerk gaven vervolgens een rondleiding. 

De Koptisch Orthodoxe Kerk kent volgens het recent verschenen boek van Hoekstra en Ipenburg ongeveer 3000 leden in Nederland. Wereldwijd zijn er volgens hen circa 15 miljoen leden. In Nederland komen ze samen in: Amsterdam, Assen, Eindhoven, Enschede, Den Haag, Leeuwarden en Utrecht. Het betreft een bloeiende gemeenschap, gelet op de recente opening van de kerk in het Friese Hylaard en gelet op de verbouwing die gaande is in Amsterdam, naast het kerkgebouw, waar een school wordt ingericht voor de talloze lessen en samenkomsten voor onder meer jongeren en kinderen. De kerk is sinds 1962 in Nederland en sinds 1976 staat de Koptisch Orthodoxe Kerk officieel als kerk geregistreerd.

Het is de bedoeling dat een delegatie van de Raad van Kerken ook andere lidkerken bezoekt.

Foto’s: boven Miriam Yakop, ambassadeur, bij het doopvont achterin de kerk; links Mattheo Beshay, eveneens ambassadeur van de oecumene, geeft uitleg bij het doopvont; rechts: foto tijdens de liturgie met links de mannen en rechts de vrouwen.