Oecumenicus Calvijn

Er komt gelukkig geen zondag voor het protestantisme, een beter initiatief zou het zijn om een gezamenlijk gevierde Willibrordzondag te initiëren. Dat  schrijft dr. Margriet Gosker, predikant van de PKN-gemeente Venlo en lid van de Beraadsgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap van de Raad, in een artikel in voor MV-NU. Zij reflecteert daarin naar aanleiding van het jubileum van de Raad over de oecumene.

De keus om bewust oecumenisch in te zetten valt in haar geval overigens goed te combineren met een positieve waardering voor bij voorbeeld iemand als Calvijn. Het is komend jaar precies vijfhonderd jaar geleden dat de Reformator in Noyon werd geboren. Zij stuurde de Raad voor de website een korte biografie van Calvijn. Op de vraag naar de oecumenische waarde reageert ze: “De relevantie voor de oecumene is, dat Calvijn reformatie van heel de  kerk op het oog had. Dus gelukkig geen zondag voor het protestantisme. Ik zou  eerder pleiten voor een gezamenlijke gevierde Willibrordzondag”.  Nieuwsgierig geworden naar die oecumenische waarde van Calvijn vroegen we even verder.

En op de vraag naar wat Calvijn positief voor de oecumene hedentendage zou kunnen betekenen, stelt Margriet Gosker: “Ik was bezig met mijn jaarplan voor de gemeente en ik zie het Calvijnjaar als een uitgelezen kans  om onze reformatorische wortels in mijn eigen gemeente aan de orde te stellen in oecumenische verband (dus samen met rooms-katholieken) in catechese en leerhuis. Maar catechetisch materiaal is  tot nu toe nog niet beschikbaar gesteld,  evenmin goede documentatie voor  leerhuizen  of wijkavonden. Ook een goede  Calvijnbiografie ontbrak of komt  pas  later. Dus  maakte ik hem zelf maar”.

Margriet Gosker behoort bij de organisatoren die volgend jaar na Pasen een besloten oecumenische bijeenkomst organiseren met onder meer bisschop Martin Hein uit Kurhessen-Waldeck, bisschop Hurkmans en Geert van Dartel en (andere) leidende oecumenici uit Noord-Brabant en Limburg. Daar  is Calvijn, homo oecumenicus, het thema en vooral de betekenis van Calvijn voor nu. Prof. dr. Rinse Reeling Brouwer zal onder meer als gastspreker optreden.

Klik hier voor de door Gosker opgestelde biografie van Calvijn: 366.doc