Eén thema gebedsweek 2009

De Evangelische Alliantie en de Raad van Kerken in Nederland kiezen één gezamenlijk thema voor de interkerkelijke gebedsweek in januari 2009. De gebedsweek krijgt het thema ‘Eén in Gods hand’ en vindt plaats in de week van 18 – 25 januari.

De samenwerking tussen de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie rond de gebedsweken dateert van vorig jaar, toen besloten werd voor twee eigen gebedsweken dezelfde periode te kiezen. Nu de twee organisaties ook een gemeenschappelijk thema hebben gekozen, is het voor plaatselijke gemeenten, parochies en gebedsgroepen makkelijker om de gebedsactiviteiten begin januari een gezamenlijke invulling te geven.

De aan de Raad van Kerken verbonden kerken kennen al meer dan honderd jaar een Week van gebed voor de eenheid van de christenen. In evangelische kringen bestaat al meer dan 160 jaar een traditie om het jaar met de Week van Gebed in Gods hand te leggen. De Raad van Kerken in Nederland heeft vanaf de stichting in 1968 internationaal materiaal geschikt gemaakt voor Nederland. Voorstellen voor de liturgie en voor gebeden worden nog steeds voorbereid door de Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad ter bevordering van de eenheid van de christenen.

Het thema ‘Een in Gods hand’ is aangedragen door kerken in Korea. Het thema is ontleend aan een bijbeltekst uit Ezechiel 37, vers 19. Daar gaat het over de twee delen van Israël die onlosmakelijk een geheel blijven vormen en dezelfde God dienen. De kerken in Korea spiegelen hun eigen situatie in dit bijbelfragment. De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie nemen het thema over en maken beide materiaal bij de gebedsweek dat geschikt is voor de eigen achterban. De toerustingsmaterialen verschijnen in het najaar.