Materiaal Week van gebed voor de eenheid beschikbaar

Internationale gebedsweek viert honderdjarig bestaan

‘Bid onophoudelijk’ – dat is het thema van de Week van gebed voor de eenheid van de christenen in 2008. De Raad van Kerken stelt als elk jaar een Nederlandse vertaling en bewerking van het materiaal voor deze gebedsweek ter beschikking. De gebedsweek wordt in 2008 voor de honderdste keer gehouden en vindt plaats in de week van 20 – 27 januari.

Het materiaal voor de Week van gebed komt dit jaar uit de Verenigde Staten, de bakermat van de oecumenische gebedsweek. Het werd voorbereid door een oecumenisch samengestelde groep christenen, die bijeenkwam in Graymoor, de plaats waar Paul Wattson in 1908 de gebedsweek lanceerde. Precies zestig jaar later, in 1968, werd het materiaal voor de Week van gebed voor de eenheid van de christenen voor het eerst gezamenlijk voorbereid door de Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad ter bevordering van de eenheid van de christenen. In onze tijd is het een wereldwijde vertrouwde gewoonte geworden dat anglicaanse, protestantse, orthodoxe en katholieke geloofsgemeenschappen samenwerken bij de voorbereiding en viering van de gebedsweek.

Voor Nederland is het jaar 2008 ook bijzonder omdat voor het eerst de gebedsweken van de Raad van Kerken in Nederland en de Evangelische Alliantie in dezelfde periode gehouden worden: 20 – 27 januari. Daarmee kan een einde komen aan het voor velen pijnlijke gegeven dat er op veel plaatsen in ons land twee gebedsweken vlak na elkaar gehouden werden.

Praktische gegevens
Het materiaal dat de Raad van Kerken beschikbaar stelt, bestaat uit een boekje met liturgiesuggesties, achtergrondinformatie, een poster en kaarten waarmee u leden van gemeente en parochie kunt uitnodigen voor de gebedsweek.
Het materiaal is te bestellen bij de Raad van Kerken in Amersfoort, e-mail: rvk@raadvankerken.nl, tel: (033) 463 38 44. Voorbeelden van het materiaal zijn aanwezig op de website www.raadvankerken.nl.

Prijzen per exemplaar, exclusief portokosten:

  • boekje € 0,70
  • poster € 1,00
  • kaart € 0,15

Bij bestellingen van 5 boekjes of meer ontvangt u 1 poster gratis, bij bestellingen van 50 ex. of meer kosten de boekjes € 0,65 per stuk.

meer informatie (o.a. achtergrondinformatie en brochure)