Veranderingen in samenleving bieden kerken kansen voor missionaire presentie

Kerken moeten de snelle veranderingen van onze tijd niet als een bedreiging zien, maar meer als mogelijkheden voor missionair kerk-zijn, bijvoorbeeld in het benutten van de hedendaagse mediacultuur. Dat is één van de aanbevelingen van de Raad van Kerken in Nederland aan gemeenten en parochies die missionair present willen zijn in de samenleving. Deze en negen andere aanbevelingen staan in een nieuwe brochure van de Raad van Kerken, getiteld “Over een andere Boeg – handreiking voor missionaire kerk zijn in een tijd van kentering”.

De nieuwe brochure van de Raad van Kerken is vooral een praktische handreiking aan raden van kerken, gemeenten en parochies met bruikbare voorbeelden van zeer uiteenlopende missionaire projecten. De redactie van de brochure heeft er nadrukkelijk voor gekozen geen theoretische beschouwingen te geven over de plek van religie in onze samenleving. In plaats daarvan heeft de redactie bezoeken gebracht aan zogenoemde ‘plaatsen van hoop’, gemeenten en gemeenschappen van verschillende pluimage, die allemaal op een eigen manier hun missionaire roeping willen waarmaken. De typeringen van deze vindplaatsen geven de lezer concrete voorbeelden van de verschillende manieren waarop kerken op een positieve manier aanwezig kunnen zijn in buurt of dorp.

Naast de voorbeelden bevat de brochure een drietal korte bijbelstudies en een tiental aanbevelingen voor kerken die gestalte willen geven aan missionair kerk zijn.

Praktische gegevens

Titel: “Over een andere boeg – handreiking voor missionair kerk zijn in een tijd van kentering”, verschenen als nr. 33 in de reeks Oecumenische Bezinning van de Raad van Kerken in Nederland.
Aantal pagina’s: 48.
Prijs: € 4,50 (excl. portokosten).
Bestellen: rvk@raadvankerken.nl; tel: (033) 463 38 44.