Opinie & Blogs

Laat u op deze pagina inspireren door de blogs, columns en artikelen van auteurs uit de volle breedte van onze 18 lidkerken. En ga mee op de pelgrimage die Christien Crouwel maakt langs deze kerken.

Uitgelichte artikelen

De Heilige Geest

Dit boek is een nieuwe poging om de inhoud van ons gezamenlijk geloof te doordenken en uit te leggen aan allen die geïnteresseerd zijn in de eenheid van het christelijk geloof. Geert van Dartel bespreekt het boek in zes artikelen. Dit is het vierde artikel. >>

Categorieën

Opinie

Auteurs uit de volle breedte van onze lidkerken delen hun waarnemingen en overpeinzingen.

Lees meer

De pelgrimage van Christien

Bij haar aantreden op 1 januari 2019 als secretaris van de Raad nam Christien Crouwel zich voor om een pelgrimage langs alle 18 lidkerken te maken.

Lees meer

Artikelen

Artikelen uit verschillende windrichtingen over een verscheidenheid aan onderwerpen, vanuit meerdere hoeken belicht.

Lees meer