Kerkproeverij


Vanaf heden kunt u terecht bij www.kerkproeverij.nl voor meer informatie over Kerkproeverij.
Hier kunt u zich ook aanmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief. Heeft u verdere vragen dan kunt u het beste contact opnemen via info@kerkproeverij.nl of via uw landelijke kerkgenootschap.

Voor het downloaden van het logo (meerdere kleurstellingen): klik hier.

Kerkproeverij heeft een eigen logo. De EO heeft als een van de mediapartners van de campagne die in het weekend van 9 en 10 september 2017 zijn hoogtepunt zal krijgen, het logo ontworpen. Het geeft in één oogopslag de herkenning die past bij de campagne.

Het staat plaatselijke kerken en parochies vrij om dit logo in het kader van de Kerkproeverij te gebruiken in de kleurstelling die het meest past bij de eigen stijl.

Het is de bedoeling dat plaatselijke kerken en parochies het idee van de Kerkproeverij zelf op de agenda zetten en een eigen toepassing maken. Het oecumenisch initiatief moedigt kerkbezoek aan door kerkleden toe te rusten om hun buren, vrienden, familie, collega’s uit te nodigen naar een toegankelijke kerkdienst, speciaal voor hen georganiseerd. De sleutel tot succes ligt dus in de persoonlijke uitnodiging van de gemeenteleden naar mensen in hun directe omgeving. Deze mensen kunnen rand-kerkelijk zijn of niet bekend zijn met hoe het er aan toe gaat in de kerk. Het doel van Kerkproeverij is dat de kerk voor iedereen niet alleen gastvrij maar juist ook uitnodigend wil zijn, en dat het hiermee op den duur een omslag in de kerkelijke cultuur teweeg gaat brengen. Onder het idee van de uitnodiging gaat een cultuur schuil waarin het vanzelfsprekend is, dat je mensen meeneemt naar een eredienst, waaraan je zelf vreugde beleeft. Michael Harvey heeft dat thema van een ‘uitnodigende kerk’ gethematiseerd in een boek, dat binnenkort ook op de Nederlandse markt zal verschijnen met de titel ‘Meer dan welkom’.

Namens Kerkproeverij organiseren de Protestantse Kerk in Nederland en de Rooms-Katholieke Kerk op vrijdag 21 april 2017, Goede Herderkerk in Nijkerk, van 10.00 -16.00 uur, een werkdag voor alle pastores en ander kader die meer willen weten over de filosofie en de aanpak van Kerkproeverij. Michael Harvey zal inhoud geven aan deze werkdag (in het Engels). Men kan zich daarvoor opgeven via rvk@raadvankerken.nl; de plaats is nog niet vastgelegd, maar het zal zijn in het midden van Nederland (provincie Utrecht wellicht). Houd de website www.kerkproeverij.nl in de gaten, want hier zal binnenkort alle informatie en benodigd materiaal rondom de campagne te vinden zijn.

Meer dan twintig kerken hebben aangegeven dat ze vanuit de landelijke verbanden de campagne steunen en promoten bij de kerken en parochies plaatselijk. Voor meer achtergronden, faq, nieuwsbrieven, toolkit: zie ook de balk ‘geloof’ (geel hierboven) en dan het trefwoord ‘Kerkproeverij’.
Meer dan twintig kerken hebben aangegeven dat ze vanuit de landelijke verbanden de campagne steunen en promoten bij de kerken en parochies plaatselijk. 

Coördinatoren
De meeste kerken die meedoen hebben een coördinator aangesteld. Op dit moment ziet de lijst er als volgt uit:
Anglicaanse Kerk: Ruan Crew
Bond van Vrije Evangelische Gemeenten: Janneke Doornebal
Christelijke Gereformeerde Kerken: Jan Wessels
Doopsgezinde Sociëteit: Henk Stenvers
Evangelische Broedergemeente: Johannes Welschen
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt: Maaike Oosten
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten: Rudy Dingjan
Kerk van de Nazerener: Paul de Jong
Leger des Heils: Alex van Zoeren
Migrantenkerken (verenigd in Skin): Anmar Hayali
Nederlands Gereformeerde Kerken: Peter Wieringa
Nieuw Apostolische Kerk: Ruud Vis
Oud-Katholieke Kerk: Jutta Eilander en Rudolf Scheltinga
Protestantse Kerk in Nederland: Nynke Dijkstra
Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers): Marlies Tjallingi
Remonstrantse Broederschap: Peter Nissen
Rooms-Katholieke Kerk: Arjen Bultsma
Syrisch-Orthodoxe Kerk: Samuël Dogan
2of3bijEEN: Jasja Nottelman
Unie van Baptistengemeenten: Ingeborg Janssen
Verenige Pnkster- en Evangeliegemeenten: Machiel Jonker
Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland: scriba

Verder wordt de campagne gesteund door onder meer de Raad van Kerken in Nederland, MissieNederland, de IZB, de EO en de KRO-NCRV.


U vindt hieronder ook een lijst met 'Frequently Asked Questions'.

Raad van Kerken in Nederland | Koningin Wilhelminalaan 5 | 3818 HN AMERSFOORT | 033-4633844 | rvk@raadvankerken.nl

Site design: SyncCP; techniek: SiteCan